אתרים למדתי

למדתי על אתר טונדו קומיקס מענין ויפים

קומיקס מטונדו

הינה אחד מהקומיקסים שעשיתי בטונדו

אתר של גוגל

עושים סרטון על התמונה ומידע

אתר שמשנים את רקע של תמונה

עיתון דיגיטלי

קריאה נעימה בעיתון שלי

עיתון זה מה אני עכשיו כותב קריאה נעימה

זה מה אני עכשיו עושה כותב את עיתון קיאה נעימה