Reflectie IO

Bie Lemkens

Waarin ben ik goed?

IO technologische voormiddag

Competentie: Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren (plannen,voorbereiden,uitvoeren en evalueren)


Deelcompetentie: Organiseren en presenteren

Uitleg: We kregen de opdracht om een leuke maar voorral leerlijke activiteit te organiseren voor leerlingen van het eerste leerjaar. Met ons groepje hebben we gewerkt rond bellen: waarom zijn bellen altijd rond? Een bel in een bel blazen,.... Voor dat we onze activiteit konden uitwerken hebben we eerst heel wat informatie moeten opzoeken over het blazen van bellen. Onze activiteit is zeer goed verlopen en de kinderen vonden het zeer fijn. Voor mij was de doelgroep niet nieuw want in mijn vrije tijd ben ik leidster op de jeugdbeweging van kinderen met deze leeftijd.

Waarin ben ik niet goed?

IO hygiëne

Competentie: Kwaliteitsbewust handelen


Deelcompetentie: Correcte technieken toepassen

Uitleg: Tijdens deze Io kregen we de opdracht om bacteriën te enten, ik heb hier voldoende op behaald. Het behaalde resultaat komt omdat dit onderwerp me niet interesseert en me dit onderwerp niet goed ligt.

Waarin ben ik gegroeid?

Competentie: Informatie verwerken

Uitleg: Vorige jaren had ik altijd moeite om tijdens een deelopdracht de informatie te verwerken vb: bij een labo een waarneming of besluit schrijven. We hebben dit jaar veel labo gedaan zowel bij IO als NW maar we hebben ook waarnemingen en besluiten moeten trekken bij SW gerichte opdrachten. Doordat we dit veel hebben gedaan vind ik voor mezelf dat ik in deze competentie ben gegroeid.

GIP

Brandwonden; 'mijn 2de huid'. Samen met Margo, Fien, Silke en Jonas hebben we gekozen voor dit thema omdat dit het enige thema was dat ons echt aansprak. <e

Samen met Margo, Fien, Silke en Jonas hebben we gekozen voor dit thema omdat dit het enige thema was dat ons echt aansprak. We willen meer weten over het onderwerp, bijvoorbeeld wat er met er met de huid gebeurd, hoe hun revalidatie verloopt, hoe ze het ervaren hebben en hoe het lukt om hun leven weer opnieuw op te starten na de vele operaties, maar ook over het emotionele (wat er in hun hoofd omgaat, traumatische ervaringen,...). We willen dan graag ook een activiteit organiseren voor kinderen met brandwonden. Ons doel daarbij is hen een fijne namiddag bezorgen zodat ze hun pijn en zorgen even achter zich kunnen laten.


Stage in 6STW

Mijn eerste keuze was De Boemerang Bree, het buitengewoon onderwijs. En mijn tweede keuze was de lagere school in Gerdingen. Ik heb voor deze plaatsen gekozen omdat ik nog niet echt een idee heb welke studierichting ik na 6STW wil aanvatten. De meeste zien me wel voor een klas staan en daarom heb ik voor een stage plaats in het onderwijs gekozen.