BTW

Marije de Jong

Hoe werkt BTW?

Een consument betaalt btw (belasting over toegevoegde waarde) over alle producten of diensten die hij koopt. Btw heet ook wel omzetbelasting. De btw zit bij de prijs inbegrepen. De consument betaalt het btw-bedrag aan de ondernemer. De ondernemer draagt de btw daarna af aan de Belastingdienst.

Wanneer BTW betalen?

Btw wordt geheven over de levering van goederen en diensten. Dit kan in elk stadium van de productieketen zijn: van grondstof tot eindgebruiker. Er zijn 5 soorten handelingen waarbij btw moet worden betaald:

  • goederen invoeren
  • goederen kopen in een andere EU-lidstaat door ondernemers
  • nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen kopen (motorvoertuigen, schepen en luchtvaartuigen) in een andere EU-lidstaat door particulieren
  • goederen leveren (zoals objecten of elektriciteit)
  • diensten verlenen door ondernemers

Tarieven: 21%, 6% of 0%
In Nederland is het algemene tarief voor btw 21%. Daarnaast bestaan 2 bijzondere tarieven: het 6%-tarief en het 0%-tarief (nultarief). Het ministerie van Financiën publiceert elk jaar in december de belastingtarieven voor het komende jaar.

Vrijstellingen van btw
Er is een vrijstelling van btw voor een aantal goederen en diensten. Dit geldt voor een aantal branches en bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, verzekeringen en bancaire diensten. Binnen deze branches en bedrijfsactiviteiten mag de ondernemer geen btw in rekening brengen.