עבודה בחשבון: ארץ עיר

מגישים: אביב סגל, רועי ריחני,עומר מרקמן ואיתי ישראלי

ארץ- רומניה

ארץ: רומניה

מיקום: אירופה

שפה: רומנית

שטח: 238,391 קמ"ר

מספר תושבים: 21,666,350 נפש

שאלות: 1) אם רומניה הייתה מחולקת לשלושה חלקים. מה היה השטח של כל חלק וכמה נפשות היו בה. (לא מספר שלם)

תשובה:

שטח: 79463.66666666667

נפשות: 7222117

2) התוצרים המקומיים ברומניה מרוויחים 386.5 מיליון דולר בשנה. כמה רומניה תרוויח ב5 שנים? 10 שנים? 100שנים?

תשובה:

5 שנים- 1932.5 מיליון דולר

10 שנים- 3865 מיליון דולר

100 שנים-38650 מיליון דולרארץ: רומניה

מיקום: אירופה

שפה: רומנית

שטח: 238,391 קמ"ר

מספר תושבים: 21,666,350 נפש

שאלות: 1) אם רומניה הייתה מחולקת לשלושה חלקים. מה היה השטח של כל חלק וכמה נפשות היו בה. (לא מספר שלם)

תשובה:

שטח: 79463.66666666667

נפשות: 7222117

2) התוצרים המקומיים ברומניה מרוויחים 386.5 מיליון דולר בשנה. כמה רומניה תרוויח ב5 שנים? 10 שנים? 100שנים?

תשובה:

5 שנים- 1932.5 מיליון דולר

10 שנים- 3865 מיליון דולר

100 שנים-38650 מיליון דולר

דומם- רדיו

דומם: רדיו

שאלות:

1)כמה שירים נכנסים בשעה? אם שיר זה ממוצע של 2:30 דקות ו 5:00 דקות. ( 3:45 דקות)

16 שירים נכנסים בשעה.

דרך:

שעה= 60 דקות

3:45 דקות= 3.75

60-3.75=16

2) עוצמת שידור הרדיו משודרת ישירות מהאנטנה היא 1.
כאשר עוצמת השידור יורדת ל-1/1000 אי אפשר לקלוט את השידור.
חוזק השידור יורד לפי המרחק בריבוע.

מהו המרחק המקסימלי מהאנטנה שבו עדיין ניתן לקלוט את השידור? 31.6

דרך:

=31.6

1000= X²/1

X=√1000=31.6

צומח-רכפת

הרכפה הגדולה

שאלה 1:

כמה פרחים בממוצע גדלים על צמח הרכפה הגדולה בשנה

תשובה:

בכל פריחה של הצמח פורחים כ 7 קבוצות של הרבה פרחים קטנים.

בכל קבוצה ישנם כ 76 פרחים. 7 X 76 = 532

בכל פריחה יש: 532 פרחים


הרכפה הגדולה פורחת פעמיים בשנה:

2 X 532 = 1064


בממוצע גדלים על צמח הרכפה הגדולה בשנה 1064 פרחים


רשתון השדות

שאלה 2:

מה נפחם של כל עלי הכותרת של רשתון השדות

תשובה:

לכל צמח כ 73 עלים בממוצע

כל עלה בעובי של כ 0.2 סמ'

ושטח של כ 3.4 סמ'


0.2 X 3.4 = 0.68


לכל עלה נפח של כ 0.68 סמ"ק

0.68 X 73 = 49.64

נפחם כל העלים של צמח רשתון השדות הוא כ 49.64 סמ"ק