Carina Kivistö

Teckenspråks -dövblindtolk -Egen Företagare -Undersköterska

Det här är jag.

Jag har från min omgivning fått höra att jag är en glad och positiv person och att mitt sätt och bemötande gör dem själva glada.

Ser mig själv som en god social och empatisk medmänniska med ett positivt tankesätt.

Ytterligare beskrivning av mig själv är att jag anser mig vara kreativ, engagerad i det jag gör, lyhörd och lugn.

Motivation, inspiration och mål för mig i ett arbete är de små och stora framsteg man når i ett samarbete med de människor som man arbetar med och de människor man arbetar för, som av olika anledningar behöver service, stöd och - eller hjälp.