IDADE MEDIA EN EUROPA

Manuel González Lago

PASO DE LA EDAD MEDIA A LA EDAD MODERNA PARA NIÑOS - 6º PRIMARIA - TEMA 12

O inicio da Idade Media

No século III, o imperio romano entrou en crise e a autoridade do emperador non era respectada en moitas provincias. Os pobos xermánicos, que vivian ao outro lado das fronteiras.

No ano catrocentos setenta e seis, o emperador romano foi derrotado polos pobos xermánicos e desapareceu o imperio.

Os pobos Xermánicos fundaron reinos nas antigas provincias romanas de Europa.

O cristianismo converteuse na relixión dos novs reinos.

O feudalismo en Europa

Tras a caída do imperio, o comercio entrou en crise e moitos habitantes das cidades foron ao campo campo na busca de seguridade. Alí vivían os feudos, que eran grandes territorios organizados cerca dun castelo. Así comezou un novo tipo de organización social chamado feudalismo.

O rexurdir urbano medieval

A partir do século XI recuperouse a vida comercial en Europa. As principais feiras e mercados celebrábanse nas cidades, que aumentaron a súa poboación. ademais doos centros comercias, as cidades medievais eran:

Centros artesanais. Nas cidades vivian moitos traballadores manuais cuxos produtos se vendían no campo.

Centros culturais e relixiosos. Na scidades xurdiron as primeiras universidades, como a de Boloña, que se fundou en Italia a finais do século XI. Tamén se construiron igrexas e catedrais.

O feudalismo en Europa