לחץ דם

שגיא עמר

אבי העורקים

במהלך פעימת הלב משתנה ערך לחץ הדם באבי העורקים. עם התכווצות החדרים עולה לחץ הדם באבי העורקים עד ללחץ שיא המוגדר כלחץ סיסטולי. עם דעיכת זרימת הדם מהחדר השמאלי לאבי העורקים, יורד לחץ הדם, כאשר בעת סגירת מסתם אבי העורקים ישנה עלייה קלה הנקראת החריץ הדו-פסגתי.

לחץ דם

לחץ דם הוא הלחץ שמפעיל הדם על דפנות כלי הדם. המונח לחץ דם מתייחס ללחץ דם עורקיאלא אם כן מצוין אחרת. לחץ הדם העורקי הוא הלחץ בעורקים המובילים דם לאיברי גוף (לא בעורקי הריאה), למשל בעורק הזרוע.

שאלות

שאלות

1. כמה דרגות של לחץ דם קיימים?

2. מהו אבי העורקים?

3. מכשיר ה-omron הוא?

א. מכשיר למדידת לחץ דם.

ב. מכשיר למדידת סכרת.

ג. מכשיר למדידת לחץ אוויר.