ESPÜ häälekandja

Sügis 2022

SISUKORD

  • Mentorprogrammist
  • Pere Lahendusring
  • Toimunud suvekool ja ees ootav talvekool
  • Kutse taotlemine
  • Sotsiaalpedagoogi eetikakoodeks
  • Raamatututvustus
  • VATEK info
  • Lõpetuseks

MENTORPROGRAMMIST

Mentorprogramm on ESPÜ poolt pakutav tugi oma tööd alustavatele sotsiaalpedagoogidele. Sellest õppeaastast jätkub mentorprogramm ning lisandusid ka uued mentor-mentee paarid.ESPÜ 2022/23 mentorprogrammi koordinaator on Marju-Riina Laugen.

Marju-Riina iseendast: töötan igapäevaselt Saku Gümnaasiumis sotsiaalpedagoogina. Lisaks olen taastava õiguse vabatahtlik ning juhatuse liige MTÜ-s Tugi ja tegu, mis abistab Saku valla vähekindlustatud perekondi. Sotsiaalpedagoogina pean oluliseks head ja usalduslikku kontakti õpilastega, lastevanematega ja kolleegidega, hoian fookuses kiusamise ennetust ja turvalisi suhteid. Mul on kolm kooliealist last, nii et sotsiaalpedagoogikat rakendan ööpäevaringselt :)ESPÜ juhatus soovib jõudu ja tõhusat koostööd!

Big picture

PERE LAHENDUSRING


Ennetustegevuse Keskus koordineerib aastast 2019 Pere Lahendusringi (PLR)

meetodi rakendamist ja arendamist Eestis.

PLR meetod on välja töötatud 1989. aastal Uus-Meremaal ja täna

rakendavad seda meetodit väga paljud riigid üle maailma, sealhulgas 19

Euroopa Liidu riiki. PLRi kasutatakse selleks, et võimestada ja

julgustada perekondi leidma ise lahendusi peres esinevatele

raskustele/probleemidele ning ennetada probleemide süvenemist.

Lapsed veedavad koolis väga suure osa oma päevasest ajast ja just

seetõttu ilmnevad lapsega (lapse perega) seotud probleemid kõige pealt

koolis, isegi enne kui info jõuab lastekaitsetöötajani. Oleme

tutvustanud PLR meetodit kohalikele omavalitsustele ja oleme jõudnud

järeldusele et kuna kool on esmane probleemide märkaja, siis oleks

mõistlik tutvustada meetodit ka kooli sotsiaalpedagoogidele. PLR on

selge struktuuriga, lühiajaline sekkumine.


Rohkem infot: https://www.ennetuskeskus.ee/


12.10.2022 kell 15.00 toimub Pere Lahendusringi tutvustamine ESPÜ liikmetele.


Kohtumise link saadetakse liikmetele listi kaudu.

TOIMUNUD SUVEKOOL JA EES OOTAV TALVEKOOL

8. ja 9. augustil kohtusid sotsiaalpedagoogid Tartumaal Ilbu Jahi- ja Puhkemajas.


Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste magister Katre Tamm andis meile oma lõputöö põhjal ülevaate sotsiaalsest tervisest sotsiaalpedagoogi pilgu läbi.

Teisel päeval tutvustasid Agne Põlder ja Liisbet Tern SEC4Vet programmi metoodikat. Sotsiaalpedagoogidele tutvustati töövahendeid õppijate sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamiseks ja arendamiseks. Praktilises töötoas tutvustati põhjalikumalt 3-osalist sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamisvahendit ja mahukat sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamiseks mõeldud harjutuste kogu.

Toimusid erinevad töötoad ning jäi aega ka muljete vahetamiseks ja tutvuste loomiseks.


ESPÜ talvekool toimub 30. - 31.01.2023. Asukoht täpsustub. Jälgi infot ESPÜ Facebooki lehel.

Big picture

SOTSIAALPEDAGOOGI KUTSE TAOTLEMINE

Kutse taotlemine käesoleval aastal

Ajakava:

30.09.2022 – dokumentide esitamise tähtaeg.

Kuni 19.10.2022 – dokumentide hindamine (hindamise I etapp).

20.-31.10.2022 – vestlused ning 1.-30.11.2022 hindamisprotsess jätkub (hindamise II etapp).

1.12.2022 – kutsekomisjoni koosolek.

Küsimuste korral võtke julgesti ühendust!

Iiris Tagen iiris.irs@gmail.com


Soovime edu kõigile taotluse esitanutele! Hoiame teile pöialt järgmistes voorudes!

Kõigile neile, kes mõtlevad kutse taotlemisest, soovitame hakata portfooliot juba koostama hakata. Aeg lendab kiirelt! Aasta pärast on jälle võimalus kutset taotleda!

SOTSIAALPEDAGOOGI EETIKAKOODEKS

22.04.2022 toimus ESPÜ aastakoosolek, kus kinnitati sotsiaalpedagoogi eetikakoodeksi muudatused.

Eetikakoodeksi eesmärgiks on anda soovitusi sotsiaalpedagoogidele nende igapäevases töös, olla abiks eetiliste valikute tegemisel ja otsuste langetamisel ning hinnata kõlbeliselt enda ning oma kolleegide käitumist.


Eetikakoodeksi leiad siit: https://sotsiaalpedagoogid.ee/dokumendid/

LUGEMISSOOVITUS

Autor Per Isdal on töötanud juba 30 aastat psühholoogina, kelle kliendid võivad olla vägivaldsed.
Pärast 11 aastat oma ametis hakkas ta tundma, et teda mõjutab see, millega ta kokku puutub. See pimedus, mida ta tööl kohtas, muutus pimeduseks tema sees. Oli teisi sama valdkonna töötajaid, keda töö mõjutas veel rohkem kui autorit. Mõni kadus ega tulnudki enam tagasi. Tookord mõtles Per Isdal, et liiga pikaajaline või liiga intensiivne töö vägivallaga võib olla eluohtlik.
Järgnenud aastatel on ta pidanud ettekandeid tuhandetele sotsiaalvaldkonna asjatundjatele nii Norras, Rootsis kui
ka Taanis. Kõikjal kohtas ta äratundmist. Kõik ütlesid: „Meil on täpselt samamoodi!“ Autor mõistis, et see, mida tema koges, ei mõjutanud ainult neid, kes puutuvad töös kokku vägivallaga. Ta sõnastas ja seadis süsteemi midagi universaalset: töö avaldab aitajatele mõju ning teiste aitajad kuuluvad riskirühma.
See raamat on mõeldud kõigile, kes on otsustanud pühendada tööelu teiste aitamisele. Raamatul kaks peamist osa on
„Mida töö meiega teeb?“ ja „Mis me sinna teha saame?“

Big picture

VATEK INFO

VATEK kutsub tähistama vaimse tervise kuud!

Igal aastal toimub oktoobris vaimse tervise kuu ning sel aastal on
fookuses tundetarkus. Tutvu kohe vaimsetervisekuu.ee!

Tundetarkus ehk emotsionaalne intelligentsus on meie võime jälgida ja
eristada nii iseenda kui ka teiste tundeid ning kasutada seda teadmist
probleemide lahendamiseks, oma mõtlemise ja käitumise juhtimiseks. See
mõjutab oluliselt meie vaimset tervist ja heaolu, toetades elus
hakkamasaamist, paremat toimetulekut koolis ning võimekust hoolitseda
enda tervise eest. Õpime ühiselt vaimse tervise kuul tundetargaks!

Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK on kooliperele kokku
kogunud parimaid materjale vaimse tervise teemadel, et iga kool saaks
kollektiivselt tähistada oma vaimse tervise kuud, nädalat või päeva.
Lisaks tunnikavadele leidub materjalide seas ka õpilastele,
koolipersonalile, noorsootöötajatele ja lapsevanematele mõeldud
koolitusi, loenguid ning tugikeskkondi.

Vaimse tervise kuu veebipesa on www.vaimsetervisekuu.ee ning
õppematerjalid koolidele ja sündmuste registreerimine on juba avatud.
Veeb hakkab teie ning teiste haridus-, (vaimse) tervise ja
personalivaldkonna esindajate kaasabiga pidevalt täienema.

Kui tähistad oma asutuses vaimse tervise kuud – ja me väga julgustame
seda tegema –, registreeri seegi sündmus meie ürituste hulka! Ka
kinniste sündmuste registreerimine on teistele eeskujuks ja näitab, et
hoolid!

Vaimse tervise kuud korraldab Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon
VATEK ning toetab Sotsiaalministeerium.


ESPÜ on VATEKi liige.

LÕPETUSEKS

Sügis on oma täies hiilguses, kuid liigume vastu pimedale ajale.

Nüüd on taas aeg pöörata tähelepanu enese turgutamisele, toetamisele, märkamisele ja hoidmisele!


MTÜ peaasjad on vaimse tervise vitamiinide komponentidena nimetanud

1. Head suhted

2. Tasakaalustatud toitumine

3. Uni ja puhkamine

4. Meeldivate emotsioonide kogemine

5. LiikumineLeia siit enesele midagi ja alusta vitamiinikuuriga juba täna!

Big picture

Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus

Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev ühendus, mis liidab sotsiaalpedagoogilist tööd tegevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, edendades ja koordineerides selleks vajalikku tegevust.

INSPIREERIVAT JA KÜLLUSLIKKU SÜGISAEGA!

"Sügisel on sünnipäev," ütles Kängu Ruule.

"Kust sa tead?" üllatus Ruu.

"Vaata, kui kireva rüü ta endale on selga tõmmanud!"