Arvutiviirused

Netielu

Mis asi on arvutiviirus?

Rahvasuu nimetab viiruseks mistahes pahavara, ent konkreetsemalt on viirus seesugune arvutiprogramm, mis on võimeline end ilma kasutaja soovi ja teadmata iseseisvalt ühest arvutist teise kopeerima ja arvutit nakatama. Erinevalt internetiussidest vajavad viirused käivitumiseks ja pahategemiseks kasutaja aktiivset kaasabi: viimasel tuleb kas midagi alla laadida, käima tõmmata või installeerida. Seesuguse kasutajaga manipuleerimise tipp on nn libaviirused, mis hirmutavad pahaaimamatut arvutiomanikku internetis leviva uue koleda viirusega ning soovitavad tal tungivalt mõne vajaliku süsteemifaili maha kustutada.

Nakatumise tunnused

 • Arvuti töötab tavapärasest aeglasemalt.
 • Arvuti lakkab reageerimast või hangub sageli.
 • Arvuti läheb krahhi ja taaskäivitub iga mõne minuti tagant.
 • Arvuti taaskäivitub ise. Lisaks ei tööta arvuti tavapärasel viisil.
 • Arvutis olevad rakendused ei tööta korralikult.
 • Kettad või kettadraivid pole juurdepääsetavad.
 • Te ei saa korralikult printida.
 • Te saate ebatavalisi tõrketeateid.
 • Menüüd ja dialoogiboksid on moonutatud.
 • Hiljuti avatud manusel on kahekordne laiend, näiteks .jpg, .vbs, .gif või .exe.
 • Viirusetõrjeprogramm on ilma põhjuseta keelatud. Lisaks ei saa viirusetõrjeprogrammi taaskäivitada.
 • Viirusetõrjeprogrammi ei saa arvutisse installida või viirusetõrjeprogramm ei tööta.
 • Töölauale ilmuvad uued ikoonid, mida te sinna ei pannud, või ikoonid, mis pole seotud ühegi hiljuti installitud programmiga.
 • Kõlaritest kostab ootamatult kummalisi helisid või muusikat.
 • Programm kaob arvutist, kuigi te seda tahtlikult ei eemaldanud.

Kuidas levivad

 • Mõningate programmide töö aeglustumine.
 • Enneolematute kahtlaste failide ilmumine.
 • Kasutuses oleva operatiivmälu suurenemine võrreldes tavalise töörezhiimiga.
 • Ootamatute erinevate video- ja/või heliefektide ilmumine.

Viirused

 • Troojahobune
 • DDos
 • Keylogger
 • Botnet
 • Ussviirus
 • ...

Kuidas Kaitsta

Paigalda arvutisse viirusetõrje programm. See on esimene abimees arvutiviirustega võitlemiseks. Viirusetõrje programmi paigaldamine ja värskena hoidmine võib aidata sinu arvutit kaitsta pahavara/viiruste eest. Antiviiruse programmid otsivad viiruseid, mis proovivad pääseda sinu arvutisse läbi Interneti, CD'dest jms kohtadest. Uusi viiruseid ilmub iga päev, seega on vajalik uuendada viirusetõrje definitsioone pidevalt. Üldjuhul toimub see automaatselt. Kindlasti peaks silma peal hoidma ka kasutatava viirusetõrje versiooninumbril. Vana ja kulunud versioon viirusetõrjest vähendab oluliselt viirusetõrje suutlikkust tuvastada ja eemaldada uuemaid viiruseid! Sellepärast võiks kord paari kuu tagant otsida programmiuuendusi viirusetõrje sees, või tootja kodulehelt.

Mida teha kui on juba juhtunud

Paljud viirused on justnimelt TEMP (temporary = ajutine) kaustades. Nende puhastamine säästab kõvaketta ruumi ning võib ka mõne viiruse koos teiste ajutiste failidega ära kustutada. Samuti lühendatakse viiruste kontrollile kuluvat aega (mõnikord olulisel määral). [ÕPETUS] Loe punkti nr. 2.1