PROJE KONSEPT NOTU YARISMASI

Ödüllü Sosyal Bilimler Proje Yarışması (2020) - DUYURU

Big picture
Big picture
Big picture

ZOOM MEETING LİNKİ

Ali ULUSOY is inviting you to a scheduled Zoom meeting.


Topic: PROJE YARIŞMASI - Konsept Note Yazma Eğitimi

Time: Nov 7, 2020 10:30 AM Istanbul


Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83553919361


Meeting ID: 835 5391 9361

“Ödüllü Sosyal Bilimler Proje Yarışması (2020)” adlı bir Proje Yarışması düzenlemiş bulunuyoruz.Yarışmanın arka planı:

Genç bireyler geleceği dönüştürmek için ellerinde tuttukları enerji ile büyük potansiyele sahiptir. Onlar toplumsal geleceğimizi yeniden inşasında önemli bir yere sahipken, bizler de AVRUPA SOSYAL GELİŞİM AKADEMİSİ (Proje Fabrikası) olarak onları destekliyoruz. Gelin, geleceğe bir tuğla da birlikte koyalım!


Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları vb. pek çok kurum, toplumsal aksaklıkların giderilmesi, daha eşitlikçi, müreffeh ve sağlam dinamiklere oturtulmuş bir toplum için çeşitli fonlar vermektedir. Bizler 16 yılı aşkın projecilik deneyimimizle bu fonlardan hem yararlandık hem de çevremizdekilerin yararlanmasını sağladık. 154 kabul edilmiş projemizle alanında öncü kuruluşuz. Şimdi sıra sizde!

2004 yılından bu yana sosyal sorunların çözümüne katkıda bulunmak için projeler geliştirdik ve uyguladık...

İŞTE TAM ZAMANI... BİZİ İZLEMEYİN BİZE KATILIN...

Üniversitelerin lisans mezunu veya lisansüstü programlarında okuyan veya mezun olmuş, akademik ünvanı olan herkes yarışmamıza davetlidir.


Katılımcılar yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi grup oluşturarak da katılım sağlayabilir. Bir grup, yukarıda belirtilen şartları karşılayan en fazla 2 kişiden oluşabilir. Ancak kazanmaları durumunda verilecek ödül değişmeyecektir. (Ödüllerden tek kişi yararlanabilecektir.)

Bir kişi veya grup, dilediği kadar farklı ön teklifle başvuruda bulunabilir. Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.

Daha önce herhangi bir proje yarışmasına katılıp ödül alan kişiler farklı projelerle tekrar başvurabilir.

Hazırlanan ön tekliflerin en geç 4 Aralık 2020, Cuma Saat 15:00 tarihine kadar happykidstr@gmail.com mail adresine “Ödüllü Sosyal Bilimler Proje Yarışması (2020)” konusu ile gönderilmelidir.

Geçmişte düzenlediğimiz yarışmaları görmek ister misiniz? 2017 yılında düzenlediğimiz "Sosyal Hizmet Öğrencileri İçin Proje Geliştirme Yarışması" büyük ilgi gördü... Kazananlar ile Venedik Seyahati ödülümüzle de ayrıca mutlu olmuşlardı.

“Ödüllü Sosyal Bilimler Proje Yarışması (2020)” adlı Proje Yarışması - Proje Konuları:


Proje fikri oluşturulabilecek konular, aşağıdaki alt başlıklarda yer alan dezavantajlı gruplardan biri veya birkaçına yönelik olabilir:

· Engelliler

· Kadınlar

· Göçmenler

· Yaşlılar

· Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gruplar


LOT 1- Kadın hakları, cinsiyet temelli şiddet, ayrımcılıkla mücadele

LOT 2- Çocuk hakları, çocuklara yönelik şiddet, ayrımcılıkla mücadele

LOT 3- Engelli hakları, engellilere yönelik şiddet, ayrımcılıkla mücadele

LOT 4- Göçmen ve mülteci hakları

Yarışma Sonunda Ödüllerimiz


Birincilik Ödülü:

· 1000 TL para ödülü

· Avrupa’daki gençlik projelerinden birine katılma şansı

· Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası BİRİNCİLİK plaketi ve başarı belgesi

· Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası tarafından düzenlenecek olan proje yazım eğitimine ve staja ücretsiz katılım hakkı

· Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası tarafından hazırlanacak olan Proje Yazma Yarışması Sonuç Kitabı’nda projenin yayınlanması

· Geliştirilen projenin uygun çağrıya sunulması şansı ve kabulü halinde araştırmacı olarak yer alma

· Proje Yazma Eğitim Seti – Örnek projeler (pdf formatında 3 cilt)


İkincilik Ödülü:

· 750 TL para ödülü

· Avrupa’daki gençlik projelerinden birine katılma şansı

· Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası İKİNCİLİK plaketi ve başarı belgesi

· Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası tarafından düzenlenecek olan proje yazım eğitimine ve staja ücretsiz katılım hakkı

· Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası tarafından hazırlanacak olan Proje Yazma Yarışması Sonuç Kitabı’nda projenin yayınlanması

· Geliştirilen projenin uygun çağrıya sunulması şansı ve kabulü halinde araştırmacı olarak yer alma

· Proje Yazma Eğitim Seti – Örnek projeler (pdf formatında 3 cilt)


Üçüncülük Ödülü:

· 500 TL para ödülü

· Avrupa’daki gençlik projelerinden birine katılma şansı

· Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası ÜÇÜNCÜLÜK plaketi ve başarı belgesi

· Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası tarafından düzenlenecek olan proje yazım eğitimine ve staja ücretsiz katılım hakkı

· Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası tarafından hazırlanacak olan Proje Yazma Yarışması Sonuç Kitabı’nda projenin yayınlanması

· Geliştirilen projenin uygun çağrıya sunulması şansı ve kabulü halinde araştırmacı olarak yer alma

· Proje Yazma Eğitim Seti – Örnek projeler (pdf formatında 3 cilt)


Başarı Ödülü: (20 kişi)

· Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası başarı belgesi

· Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası tarafından düzenlenecek olan proje yazım eğitimine ücretsiz katılım hakkı

· Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası tarafından düzenlenecek olan staja ücretsiz katılım hakkı

· Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası tarafından hazırlanacak olan Proje Yazma Yarışması Sonuç Kitabı’nda projenin yayınlanması

· Geliştirilen projenin uygun çağrıya sunulması şansı

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ ve YARIŞMA TAKVİMİ

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

· Av. Ali ULUSOY, Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi & Proje Fabrikası Genel Müdürü

· (İsmi saklıdır.)

· (İsmi saklıdır.)


YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışma başlangıç tarihi: 20 Ekim 2020

Bilgilendirme toplantıları (Duyurulacaktır.)

Son Gönderi Tarihi: 4 Aralık 2020

Değerlendirme: 5 -30 Aralık 2020

Sonuçların İlan Edilmesi: 1 Ocak 2021

Ödül töreni: 9 Ocak 2021

Örnek Proje Konuları ve Faaliyetler

Proje yarışmasında ele alınabilecek öncelikli konular;


Kadın hakları, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ifade özgürlüğü, çocuk hakları, mülteci ve göçmen hakları, engelli hakları’dır.


Bu yarışma için yazılacak projenin genel hedefi; sivil toplumu demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesini desteklemektir.

Özel amacı ise sivil toplumun yerel ve ulusal düzeylerde insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine katılımını güçlendirmektir.

Yazılacak olan projenin bu genel ve özel hedefe uygunluğu önem arz etmektedir.


Proje kapsamında desteklenen faaliyet türleri:

• İlgili hedef gruplar için insan hakları konularında ve araçlarında eğitim;

• İnsan hakları ihlal edilen kişilere hukuki danışmanlık ve hukuki yardım;

• Başkentlerin dışında ve uzak bölgelerde, yeni veya kırılgan sivil toplum kuruluşlarına veya girişimlerine insan hakları konularında çalışan yasal, idari, örgütsel yardım ve kapasite geliştirme;

• Medya, ulusal makamlar, bölgesel ve uluslararası insan hakları kurumları gibi ülkelerindeki ilgili paydaşların önünde insan haklarının geliştirilmesi ve saygı gösterilmesinde yerel insan hakları örgütlerinin savunuculuk ve lobicilik kapasitelerinin güçlendirilmesi ve koordinasyonu, düzenli diyaloglar için yeni platformlar oluşturulması;

• Savunuculuk ve lobi faaliyetleri;

• İnsan haklarının farklı alanlarında araştırma, değerlendirme ve izleme çalışmaları;

• İnsan hakları konusunda seminerler, konferanslar ve diğer bilinçlendirme girişimleri;

• Kapasite geliştirme faaliyetleri, eğitim, koçluk, danışmanlık, hukuki destek ve geçici destek;

• Araştırma, değerlendirme, izleme, veri toplama;

• Toplantı, seminer, konferans organizasyonu;

• Savunuculuk kampanyası, resmi makamlarla diyalog, bilgiye erişim ve katılımcı

karar verme;

• Dijital / BT araçlarının geliştirilmesi dahil olmak üzere iletişim ve farkındalık artırma girişimleri;

• Ağları ve platform üyeliğini genişletmeyi amaçlayan ulusal ve uluslararası hareketlilik ve

kilit paydaşlarla vb. irtibat kurmak;

• Üçüncü şahıslara mali destek

ÖNEMLİ NOTLAR:


· Son başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan proje önerileri dikkate alınmayacaktır.

· Toplamda 30 puanın altında kalan proje önerileri otomatik olarak elenecektir.

· Proje yarışmasına katılan eserlerimn her türlü mülkiyet ve fikri hakları AVRUPA SOSYAL GELİŞİM AKADEMİSİ’ne geçecektir ve başvuran kişi ödüller dışında bir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yarışma hakkında bilgi verir misiniz?


Düzenlemiş olduğumuz 2. proje yarışmamızdaki amacımız genç arkadaşlarımızın proje yazma ve proje bazlı düşünmesine katkıda bulunmaktır. Sivil toplum kuruluşlarının proje yazma, proje geliştirme ve gönüllülük kapasitesini arttırmaya yönelik ilk proje yarışmamızı 2017 yılında yapmıştık.

Sosyal politika alanında projelerin geliştirilmesine yönelik olarak yapmış olduğumuz bu yarışma üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerindeki öğrencilere yönelikti. Şimdi ise ulusal ve uluslararası yarışmacıların katılımına açık olacak şekilde bir proje yarışması düzenliyoruz.


Grup halinde başvurmak mümkün müdür?


Bu yarışmaya bireysel olarak katılımın sağlanılabileceği gibi gruplar halinde de katılım mevcuttur. Önceki projemizden hareketle ekip çalışmaları bireyleri ortak bir amaç için yan yana getirerek proje yazma konusunda deneyimlerin paylaşılmasına imkân tanımaktadır. Bu sayede proje yazma deneyimi daha az olan kişiler proje önerisi hazırlama konusunda kendilerini geliştirebilmektedirler.


Duyuruyu nasıl yapacağız?


Bu yılki proje yarışmamızı kırk üç bin civarında üyesi olan iki sosyal medya grubumuzdan paylaşımlar yaparak duyuracağız. Yarışmanın uluslararası olmasının sebebi proje yazarlarının kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve farklı ülkelerdeki kuruluşlarının yarışmaya katılımı ile onlarla da proje iş birliğinin gelişmesine imkân tanımaktır.


İyi bir proje teklifi hazırlamak için önerileriniz nelerdir?


İyi bir projeden rehberin dikkatlice okunması, proje konusu ve faaliyetlerin uygun bir şekilde doldurulması beklenmektedir.


Yarışmaya başvurusu yapılan projelerin kullanım hakkı kime ait olacak?


Yarışmaya başvurusu yapılan projelerin kullanım hakkı ve her türlü değerlendirilmesi hakkı Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi Ltd. Şirketi öncülüğündeki konsorsiyuma ait olacaktır. Seçilecek olan eserler hem eğitimlerde örnek olarak kullanılabilecek hem de gerçek yaşama geçmesi için Türkiye'deki ve Avrupa'daki ortaklarımızla çağrı başvuruları yapılacaktır.


Başvurular nasıl yapılacak?


Başvurular internet üzerinden yapılacaktır, yarışmacıların yazılı form doldurup göndermeleri beklenmemektedir.


Değerlendirme nasıl yapılacak?


Değerlendirmeler farklı aşamalarda gerçekleştirilecektir. Proje kriterlerine uyup uymadıklarına bakılacak, kapsam ile ilgili olmayan ve uyumayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartları sağlayan projeler, proje değerlendirme ekibi tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme proje yazma ve yürütme konusunda deneyimli Değerlendirme Komitesi tarafından tarafından projeler değerlendirilecek, başarılı bulunan 23 projenin seçimi yapılacaktır. Bu 23 projeden ise birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü ile başarı ve Jüri özendirme ödülüne layık görülen projeler, proje yarışması büyük jürisi tarafından gerçekleştirilecektir.


Proje sonuçlarından nasıl haberimiz olacak?


Başarılı olan yarışmacılara, proje yarışmasını kazandıkları mail yoluyla bildirilecektir.


Projelerin hazırlanması için bilgilendirme toplantısı düzenleyecek misiniz? Ne tür önlemnler alacaksınız?


Proje hazırlayanların daha kaliteli projeler hazırlayabilmesi için proje hazırlama destek tanıtım toplantısı yapılacak olup projenin hazırlanması ile ilgili kolaylaştırıcı yönergeler sunacaktır. Ödül töreninde dereceye giren projelerin tanıtımları kişi ya da gruplar tarafından sunumlar halinde paylaşılacaktır.


Yarışmayı basında duyuracak mısınız?


Yarışmanın sonuçları basın bülteni halinde hazırlanarak medyada yer alması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.


Yarışmaya kimler katılabilecek?


Yarışmamız mezunların, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin katılımına açıktır.

Yarışmaya konsept notlarını paylaşmak isteyen, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan ya da mezun tüm öğrenciler ve yetişkinler katılabilir.

Yarışmacılar yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi, grup oluşturarak da katılabilir.

Bir grup en fazla 3 kişiden oluşabilir. Bir kişi veya grup en fazla 2 farklı proje ile başvuruda bulunabilir.


Kaç tane ödül vermeyi planlıyorsunuz?


Ödüller: Başarılı olan sahiplerine ise 23 Ödül verilecekitr. Birincilik ödülü, ikincilik ödülü, üçüncülük ödülü, 20 projeye de başarı ödülü verilmesi planlanmaktadır.

Big picture
Big picture