IO examen Juni

Lien Peeters 5STWd

Gegroeid

Competentie 1: Binnen een welomschreven opdracht een sociaalwetenschappelijk of natuurwetenschappelijk thema onderzoeken.


Informatie verzamelen, verwerken en rapporteren.


- IO Hygiëne


  • Rapporteren (Mevr. Breukers)
Blaadjes invullen ivm haccp.


- IO Technologische dag


  • Rapporteren (Mevr. Achten)
Uitwerken idee technologische dag.

Kwaliteit

Competentie 2: Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit

voor een groep organiseren.


Uitvoeren van de activiteit.


- IO technologische voormiddag


  • Verantwoordelijkheid en flexibiliteit (Mevr. Vrolix)
Uitvoeren van technologische voormiddag.

Werkpunt

Competentie 3: Binnen een welomschreven opdracht iets mondeling presenteren

voor een groep.


Uitvoeren van de presentatie.


- IO Duurzaamheid


  • Verbale taal (Mevr. Achten)
Presenteren voor BSO over duurzaamheid.


GIP

- Onderwerp
Voeding bij ziektes.


- Doelgroep

Nog niet gekozen.


- Competenties

Allemaal (onderzoeken, organiseren, presenteren, studieloopbaan).

Stage

VZW Huize Sint-Augustinus


Einde

Bedankt voor de aandacht!