אלבום קריאה שלי

קמץ פתח וחיריק

בבוקר בהיר טיילתי

מחרוזת שירי ילדים לשקדי