Täheteadus

Astronoomia

Mis on täheteadus?

Astronoomia ehk täheteadus on teadus, mis uurib taevakehade ja nende süsteemide ehitust, liikumist ja arengut.Erinevalt paljudest teistest teadustest ei ole astronoomia nimetuse lõpus "-loogia", vaid "-noomia" kreeka sõnast nomos 'seadus'. Nimetuse esimene osa tuleb vanakreeka sõnast astēr 'täht, taevakeha'.

Inimkonna ajaloos on kõiki teadusi edendanud kaks põhilist asjaolu: uudishimu ja elulised vajadused, nii ka astronoomiat.

Astronoomilised vaatlused

Koht, kus teaduslikke vaatlusi tehakse, nimetatakse observatooriumiks. Eestis on Tartu observatoorium, mis asub Tõraveres ning kus uuritakse peale tähtede ja galaktikate ka taimkatte ja atmosfääri seisundit, korraldatakse õpilastele ja teistele huvilistele loenguid, vaatlusi, arendatakse teleskoope jne.
Big image
Pildil on Tõraveres asuv Tartu observatoorium.

Tartu Observatoorium

Tuesday, Sep. 13th, 9pm

Tartu Observatoorium, Tõravere, Nõo Parish, Estonia

Tõravere, Tartu maakond

Tuntud astronoomid, kes Tartus töötanud

Friedrich Georg Wilhem Struve

Ta määras esimesena teise tähe kauguse päikesesüsteemist. Aastatel 1964–1995 kandis Tartu Observatoorium nime Fr. G. W. Struve nimeline Tartu Astrofüüsika Observatoorium. Tartu Tähetorni ees on Friedrich Georg Wilhelm Struvele pühendatud monument.

Big image

Bernhard Schmidt


1930. aastal töötas ta välja optilise süsteemi, nn Schmidti kaamera, mis võimaldab suurtelt taevaaladelt saada vigadeta pilte. Kuulsaks sai see aga alles 15 aastat hiljem, kui leiutis võeti kasutusele USA-s Mount Palomari observatooriumis.

Tema iseloomustamiseks on hauakivil sõnad: "Per aspera ad astra!" (ladina keeles 'läbi raskuste tähtede poole')

Big image

Ernst Öpik


Ta kirjeldas esimesena, milline on tähtede siseehitus. Ta selgitas, kuidas määrata galaktikate kaugust ning tegi esimesena kindlaks, kui kaugel asub Andromeeda udukogu.

Kõige suuremaks panuseks võib pidada tema kirjutist tähtede elust ja surmast.

Big image
Jaan Einasto


Ta on põhjalikult uurinud galaktikate ja universumi ehitust. Ta on üks universumi rakulise ehituse süsteemi loojaid ja on Tartu linna aukodanik.

Big image

Millega uuritakse maailmaruumi?

Teleskoop

Teleskoop on seade, millega saab vaadata kaugeid taevakehi. Esimene teleskoop valmis Hollandis 1608 a. Galileo Galileid peetakse tänapäeva astronoomia rajajaks, kes küll ise teleskoopi ei avastanud, kuid kes täiustas seda nii, et hakkas sellega tegema tähistaeva vaatlusi.

Kosmoseteleskoop

Võimas vaatlusriist, mille abil sooritatakse vaatlusi kosmoses. Sellega määratakse taevakehade temperatuuri, keemilist koostist, tähtede masse ning läbimõõte. Samuti pildistatakse taevakehi.
Big image

Kosmoselaev

Kosmoselaeva abil saab inimene kosmosesse. Esimene inimene kosmoses oli Juri Gagarin, 1961 a tegi ta kosmoselaevaga Vostok 1 ühe tiiru ümber Maa. Läks veel mitmeid aastaid, enne kui inimene kosmoselaevast väljus, loomulikult skafandrit kandes, sest inimest on vaja kaitsta päikesekiirguse, temperatuuri suure kõikumise ja hapniku puuduse eest.

Kasutatud materjal

http://www.rak.edu.ee/opiobjektid/universum/index.html

http://www.to.ee/est/meist/ajalugu

https://et.wikipedia.org

Kuurme, M., Laug, V. (2011) Loodusõpetus 4. klassile, 1. osa. Tallinn: Avita.

Sõnade seletusi

Astronoomia - teadus, mis uurib taevakehade ehitust, liikumist ja arengut

Observatoorium - teadusasutus, kus tehakse astronoomilisi vaatlusi

Atmosfäär - õhkkond, mis sisaldab erinevaid gaase ning mis kihtidena kõrgusesse hajudes ümbritseb maakera.