FILMSCORING - Quintet de Corda

Joan Albert Amargós i Lluís Vergés - EL MUSICAL 2023

Composicions interpretades en directe

Enguany celebrem la 16ª Edició i continuarem oferint la possibilitat de que l'últim dia de curs un quintet de corda professional interpreti les obres que han fet els alumnes durant el curs

Big picture

DESCRIPCIÓ CURS:

L'interès per a la música de cinema es innegable i això es fa evident en el creixent nombre de concerts que les grans formacions orquestrals d’arreu del món li dediquen. Però la música que serveix de suport a les imatges té una gènesis molt diferent de les restants i això es degut al fet que presenta en totes les seves formes una gran versatilitat. Aquest fet obliga a conèixer una gran quantitat de tècniques harmòniques, formals i instrumentals que van des de les més habituals a les de tipus ètnic, procedents del jazz, la música llatina, les de caire tradicional, de la música atonal i d'avantguarda, i el més important, les derivades de la música simfònica del segle XX. Autors com Holst, Bartók, Barber, Stravinsky han estat sistemàticament referenciats en les bandes sonores dels darrers quaranta anys. En aquest nou context l’anàlisi ha de ser diferent ja que allò que justificava les tècniques emprades fins ara no té sentit. El curs està orientat en la comprensió dels nous fenòmens i l’aplicació de les tècniques adequades en cada cas.


DIRIGIT A: A tots els músics professionals interessats, estudiants de música de nivell mig o alt, mestres i professors de música.

**Es necessita nivell musical que permeti la lectura fluida de partitures.


CONTINGUTS:

Harmonia de Color Anàlisi d’acords adiatònics, omissió harmònica, anàlisi de superposició d’acords, tensions harmòniques i disposicions en vertical.

Harmonia Modal Concepte de modalitat, modes moderns, ètnics i sintètics, l’acord modal. Anàlisi de la modalitat com a color harmònic i anàlisi de l’ús tonal de la modalitat.

Orquestració Anàlisi de textures orquestrals (dinàmiques, estàtiques) acompanyaments (superiors, inferiors i interiors) i “tuttis” orquestrals.

Dramatització Anàlisi dels paral·lelismes entre les situacions en pantalla i la música. Elements harmònics, rítmics i formals en la recreació sonora.


METODOLOGIA:

S’analitzaran, amb audició i partitura, les bandes sonores més importants de la història del cinema. Es repassaran els elements existents en la partitura com textures orquestral, el tipus d’harmonia i la forma i sincronia utilitzades. Es senyalaran els aspectes claus per orientar el tipus d’anàlisi més adequat i com ha d’incidir en els resultat final.

Els alumnes faran una composició escrita per a quintet de corda per ser tocada en directe per músics professionals l'última sessió del curs.


FUNCIONAMENT:

- Curs presencial: a El Musical seguint totes les mesures de seguretat establertes. Els alumnes també disposaran d'accés al campus virtual (campus.elmusical.cat) on hi haurà tota la informació del curs i un link per seguir el curs en streaming en cas d'estar confinats.

DATES:

3 de març de 2023

17 de març de 2023

31 de març 2023

i 21 d'abril de 2023 (en aquesta última sessió un quintet de corda interpretarà les vostres composicions)

* Per disponibilitat dels mestres poden haver canvis en els dies de classe, sempre serien en dijous o divendres.


HORARI DE LES SESSIONS: de 10,00h a 14,00h


Total hores curs: 16 hores presencials/streaming + 4 hores de feina personal = 20 hores.


MESTRES:

Joan Albert Amargós; compositor, instrumentista i director.

Lluís Vergés; trompetista, compositor i pedagog.


PREU TOTAL: 318 Euros (Possibilitat de fer: 200 Euros al moment de la inscripció i 118 Euros 2a quota al febrer)

DESCOMPTE PER ALUMNES QUE JA HAN FET AQUEST CURS EN ALTRES EDICIONS i ALUMNES DE GRAU PROFESSIONAL D'EL MUSICAL (20% DE DESCOMPTE): 254 Euros


FORMES DE PAGAMENT:

INGRÉS O TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Número de compte corrent del Banc de Sabadell (IBAN): ES49-0081-0432-0600-0103-9514 (Recordeu posar a "Concepte" el Nom i Cognoms i el Nom del curs que faràs).


Un cop rebut el pagament us confirmarem l'alta com a alumne i uns dies abans del curs rebreu un correu amb les instruccions de funcionament del campus virtual i del curs.


*CURS BONIFICAT PER A EMPRESES

*CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ