Dementie

Kenmerken

Dementie begint meestal op de leeftijd tussen 65-75 jaar. Het komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Verschijnselen zijn afhankelijk van de plekken in de hersenen die zijn beschadigd.

Bij dementie worden de symptomen onderverdeeld in eerste en tweede orde symptomen.

Symptomen van de eerste orde ;

Deze benaming word gebruikt voor de symtomen die zich meestal als eerste bij alle vormen van dementie openbaren.

-Gegeugenstoornissen
- Desoriëntatie (verlies van besef voor tijd en ruimte)in tijd, plaats en persoon
- Ten minste een van de volgende 5 aandoeningen ; afasie,( zonder spraak, spraakstoornis) agnosie, (wat wordt waargenomen met de zintuigen, wordt niet herkend) apraxie (ziekte dat je niet meer weet hoe je dingen moet doen) of een stoornis de executieve funties of de aandacht.

Symptomen van de tweede orde ;

-Persevereren (Continue hetzelfde herhalen in praten of bewegen)
- Confabuleren ( fantasieverhalen om de lege plekken op de vullen )
- Verzamelzucht
- achterdocht (eigenschap dat je niets vertrouwt)
- Decorumverlies
- stemmingsstoornissen
- Hallicinaties
- denkstoornissen
- gedragstoornissen
- persoonlijkheidsveranderingen
- verzwijgen naar het verleden.

video dementie: Gerrit & Joke