איום גדול ליהודים - חשש להשמדתם !

האם הפור שהטיל עליהם המן יתקיים ?

האם הפור שהטיל המן על היהודים , בעקבות מעשי מרדכי יתקיים ? האם עבר את אישורו של המלך ?

יש שמועות כי המלך העניק להמן את טבעתו המאפשרת להמן להוציא את הפור לאור .

הפור נפל על 13 באדר (י'ג) יום זה תוכנן כיום השמדת היהודים בכל רחבי מדינות בשלטון המלך אחשורוש.

פור זה נעשה לא רק בשל מעשיו של מרדכי, אלא גם מהחשש שמעשיו של מרדכי יהוו דוגמה לעוד יהודים.

חשוב לציין כי המן החמיר את המצב בזמן הצגתו מול המלך . הוא טען שישנו עם שלם שלא מקשיב למצוות המלך כאשר יש רק אזרח בודד שלא משתחווה להמן ... זה מראה שהמן היה רשע ואכזרי , כמו כן העריך את עצמו בצורה מוגזמת .


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(...)הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש לחדש שנים עשר הוא חדש אדר"

"וינסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדתא האגגי צרר היהודים"

Big image

האם אסתר יהודיה ??

לאחר שהשמועות על הפור האכזרי של המן הגיעו לאסתר על ידי מרדכי החליטה לאחר התלבטות וחשש רב לסיכון חייה , לפנות למלך אחשורוש, בתקווה שהתקבל ניסיונה לבקש בקשה מהמלך.

לאחר שקיבלה אישור מהמלך לבקש בקשה , ביקשה לערוך משתה עם המן . האם מעשה זה היה נכון ?

במשתה הראשון , לפי בקשתה של אסתר , בקשה שוב לערוך משתה עם המן והמלך .

במשתה השני הכריזה שישנו אדם אכזרי שהטיל פור כבד על העם שלה , העם היהודי .

דבר זה, היה אכפת לאסתר מפני שהיא יהודייה שמה הוא הדסה שם זה הוא שם יהודי והיא שינתה את שמה לאסתר, שזהו שם פרסי על מנת להסתיר את זהותה היהודית.

לאחר שהמלך שאל בכעס : מי האדם הנורא שהרשה לעצמו לעשות זאת ? ענתה אסתר בלי היסוס: זהו המן האגגי , היושב לידך ועונד את טבעתך !

המלך כעונש תלה את המן על העץ אשר הכין למרדכי .

בשל חומרת מעשיו גם בניו נענשו ונתלו ביחד איתו .במקרה הזה ניתן לראות את עקרון "הנהפוך הוא " בכוונותיו של המן .

המן הכין את העץ בכדי לתלות את מרדכי , אבל, בשל מעשיו הוא נתלה בעץ אשר תוכנן לתליית מרדכי.
אתם בטח שואלים מה היהודים בכלל עשו בפרס ?

הנה הסבר קצר :

בשנת 586 לפני הספירה, כבשו הבבלים את ארץ ישראל, החריבו את בית המקדש וגירשו אותם לארץ אחרת.

לאחר החלפת המלוכה עלה מלך אחר שאפשר ליהודים לחזור לארץ ישראל ולעבוד את אלוהים עם זאת חלק מהיהודים בחרו להישאר בגולה .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואלו לעבדים ולמשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצר שווה בנזק המלך:

ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מיהו זה ואי- זה הוא אשר- מלאו ליבו לעשות כן:

ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה:

והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל- גינת הביתן והמן עמד לבקש על- נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי- כלתה אליו הרעה מאת המלך "

ליהודים הייתה אורה ושמחה

לאחר מעשה האמיץ של אסתר המלך הכריז על כך שהיהודים יכולים להתנגד , ומאז הם רק שמחו וחגגו ואת המן ובניו תלו על העץ ...

עורכות העיתון דנה רוזן וליטל גנין