A IDADE CONTEMPORÁNEA

Hecho por: Marta Iglesias Álvarez

Big image

OS INICIOS DA IDADE CONTEMPORÁNEA

Comezou a finais do século XVIII, co desenvolvemento de importantes acontecementos:

-Revolucións políticas: en moitos países estalaron revoltas contra as monarquías absolutas. Máis importante foi a Francesa que comezou no ano 1789.

-Revolución Industrial: invención da máquina de vapor permitiu a aparición das primeiras fábricas. O desenvolvemento do ferrocarril, tamén gracias a máquina de vapor, fixo florecer o comerico. Estes conxuntos de avances e como Revolución Industrial.

Big image

AS GRANDES TRANSFORMACIÓNS DO SÉCULO XIX

As revolucións políticas e a Revolución Industrial provocaron grandes transformacións na sociedade europea no século XIX. As principais foron:

-Aparición de réximes políticos parlamentarios: o poder dos reis reduciuse e pasou a mans dos representantes dos cidadáns, que tomaban as decisións. Nalgúns países a monarquía foi substituída por unha república, en que os gobernantes eran elixidos por votación.

-O avance da industrialización: no século XIX os talleres artesáns substituíronse por grandes fábricas en que se empregaba un gran número de obreiros. As cidades creceron moito pola chegada de campesiños que buscaban traballo nas fábricas.

- Os cambios na organización da sociedade: no século XIX había diferenzas sociais a causa da repartición da riqueza. Os donos das fábricas e os grandes propietarios de terra formaban as clases altas. As clases baixas agrupaban os campesiños e os obreiros das fábricas. Estes últimos crearon partidos políticos e sindicatos para defender os seus dereitos e reivindicar melloras nas súas formas de vida.

O SÉCULO XX E OS INICIOS DO SÉCULO XXI

Desde 1900 producíronse grandes avances que contribuíron ao desenvolvemento económico:

-Avances técnicos: a invención de máquinas e os aproveitamento de novas fontes de enerxía (electricidade) permitiron que o desenvolvemento industrial se estendese.

-Avances nos comunicacións: como o teléfono ou internet e nos transportes como avión ou o automóbil.

-Grandes avances políticos e sociais: podemos votar.

O SÉCULO XIX EN ESPAÑA

A EVOLUCIÓN POLÍTICA NO SÉCULO XIX

A Idade Contemporánea comezou en España en 1808, cando Napoleón Bonaparte, gobernaba en Francia, invadiu o país. Iniciouse a Guerra da Independencia contra os franceses. Durante a guerra creouse a primeira Constitución que foi aprobada en 1812 en Cádiz.

-Rei Fernando VII anulou a Constitución de Cádiz e restableceu a monarquía absoluta.

-En 1833 subiu ao trono a filla, Isabel II, estableceu unha monarquía parlamentaria.

-En 1868 estalou unha revolución. En 1873 estableceuse unha república.

-En 1874 restaurouse a monarquía parlamentaria.

Big image

TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS E SOCIAIS

A economia española caracterizouse por:

-A importancia da agricultura: principal actividade económica.

-Revolución industrial tardía e lenta: existían fábricas en Cataluña e País Vasco. En Andalucía e Asturias a minaría tivo un gran desenvolvemento.

-Revolución dos transportes: a partir de 1850 construiron as primeiras liñas de tren.

Cara a finais de século apareceron clases sociais e a clase obreira.

A CULTURA E A ARTE DO SÉCULO XIX EN ESPAÑA

No século XIX produciuse unha gran difusión da cultura escrita. En España xurdiron importantes xornalistas como Larra; poetas, como Béquer e Zorrilla ou novelistas como Clarín e Pérez Galdós.

Novos estilos arquitectonicos:

-Neoclasicismo: recuperaba elementos da arte clásica de Grecia e Roma.

-Arquitectura do ferro: empregouse este material para levantar grandes edificios.

Dous novas formas de arte: a fotografía e o cine.

ESPAÑA NO SÉCULO XX E NO INICIO DO SÉCULO XXI

AS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX

Entre 1900 e 1936, España viviu unha época de grandes cambios e transformacións, entre os que destacaron:

-Un intenso e rápido desenvolvemento industrial: a partir de 1900 aumentouse a producción e o traballo nas fábricas.

-Grandes cambios sociais: aumentou a emigración do campo á cidade.

-Graves problemas políticos: a m. parlamentaria non pudo solucionar os problemas existentes. Foi un período en que se produciu numerosas folgas e protestantes.

En 1931 proclamouse a Segunda República:

-Estableceuse un sistema de goberno democrático, en que todos os cidadáns tiñan os mesmos dereitos. As mulleras obtiveron o dereito ao voto.

-Puxéronse en marcha grandes reformas sociais para mellorar as condicións de vida dos cidadáns.

A GUERRA CIVIL E A DITADURA

En 1936, un grupo de militares rebelouse contra Républica e estalou a Guerra Civil. O conflito durou ata 1939 e causou moitos mortos e graves perdas economicas. Tras a vitoria dos rebeldes, impúxose unha ditadura dirixida polo xeneral Francisco Franco. O novo réxime supuxo moitos cambios:

-Suspendeu as liberdades e os dereitos políticos. Moitos cidadáns foron perseguidos polas suas ideas.

-Foi un periodo de atraso economico que durou ata a década de 1960. Aínda que a economia logrou recuperarse, moitos españois tiveron que emigrar ao estranxeiro na busca de traballo.

A TRANSICIÓN E OS COMEZOS DO SÉCULO XXI

En 1975 morreu o xeneral Franco e Xoán Carlos I foi proclamado rei de España. A partir dese momento:

-Iniciouse a Transición democratica, durante a que se restableceron as liberdades e os dereitos políticos en España. En 1978 os cidadáns aprobaron a Constitución.

-Produciouse unha gran modernización economica e social de España. Creceron sectores (servizos, comercio ou educación).

-En 1986, España integrouse na Comunidade Económica Europea (CEE) a actual Unión Europea.

A ARTE E A CULTURA ESPAÑOLA NO SÉCULO XX

O inicio de século XX coñecese como a Idade de Prata, por ser un período de esplendor cultural, en que destacaron:

-O desenvolvemento da literatura como Lorca, Alberti ou Cernuda.

-O traballo de importantes científicos como Ramón y Cajal ou Severo Ochoa.

-A adopción de novos estilos artísticos,como o cubismo que destacou Picasso, ou o surrealismo, con Dalí como principal representante.