Banc Central Europeu

Diana i Olga Martínez

Què és?

El Banc Central Europeu ( BCE ) és el banc central de l'euro, la moneda única d'Europa . La seva funció principal consisteix a mantenir el poder adquisitiu de l'euro i l'estabilitat de preus a la zona de l'euro. La zona de l'euro comprèn els 19 països de la Unió Europea que han adoptat l'euro des de 1999 .

Dades generals

  • President: Mario Draghi.
  • Creat: l'any 1998
  • La seva seu està a Fràncfort, Alemanya.
  • Membres: Està format pel president i el vicepresident del BCE i els governadors dels bancs centrals nacionals de tots els països de la UE.

La seva missió és...

Servir als ciutadans europeus mitjançant el manteniment de l'estabilitat de preus i la salvaguarda del valor de l'euro .

Funcions

Defineix i executa la política monetària de la zona de l'euro i porta a terme una altra sèrie de funcions, entre elles la supervisió bancària .

Organització

És una institució de la UE que constitueix l'eix de l'Eurosistema i del Mecanisme Únic de


Supervisió.

Big image

Rendició de comptes davant dels ciutadans europeus

Treballa pels ciutadans d'Europa i rendeix comptes davant ells a través del Parlament Europeu. Els Tractats de la Unió Europea defineixen diversos canals per a la rendició de comptes , entre els quals s'inclou l'Informe Anual .