Jäätmekäitlus kaubanduses

Jäätmete jagunemine

Tavajäätmed- on jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.
Püsijäätmed- on tavajäätmed, milles ei toimu olulisis muutusi.
Biolagunevad jäätmed- on näiteks toidujäätmed, paber ja papp.
Ohtlikud jäätmed- on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud.
Olmejäätmed- on koduses majapidamises ning kaubanduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed.
Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Jäätmekäitlus Türil

KKK

1. Millised on olmejäätmed? V: Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikkejäätmeid.
2. Kes vastutab töös tekkivate jäätmete õige käsitlemise ja sorteerimise eest? V: Iga ettevõtte töötaja.
3. Miks on oluline jäätmeid taaskasutada? V: Taaskasutamisel säästetakse energiat, keskkonda ning loomade maailma.
4. Mis on jäätmekäitlus ? V: Jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine.
5. Mida peavad järgima kõik ettevõtted ja isikud? V: Järgima peab jäätmekäitluseeskirja.

Test

1. Isik või asutus, kelle tegevuses tekivad jäätmed on
a) eraisik
b) ettevõte
c) jäätmetekitaja
2. jäätmekäitlus on jäätmete
a) kogumine
b) vedamine
c) taaskasutamine
d)kõrvaldamine
3. Ohtlikud jäätmed on
a) toidujäätmed
b) ravimid
c) värvid
4. Jäätmed, milles ei toimu olulisi muutusi on
a) püsijäätmed
b) olmejäätmed
c) tavajäätmed
5. Biolagunevad jäätmed on
a) Paber
b) ravimid
c) toidujäätmed
d) kile
6. Kelle valduses on jäätmed?
a) Jäätmetekitaja
b) jäätmevaldaja
c) ettevõtja
7. On kõik Jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka
a) Tavajäätmed
b) Püsijäätmed
c) Olmejäätmed
8. Nendes jäätmetes võib sisalduda nii ohtlikke kui ka tavajäätmeid
a) Tavajäätmed
b) Püsijäätmed
c) Olmejäätmed
9. Taaskasutamisel säästetakse
a) loodust
b) energiat
c) aega
d) keskkonda
10. Jäätmekäitluseeskirja peavad järgima
a) lapsed
b) töötajad
c) ettevõtjad