בית ספר רמב"ם בית דגן

ארוע יום תקשוב הורים תלמידים טו כסלו

כיתהא' המורה איריס

כתה א המקסימה יש 30 תלמידים מתוקים
רמבם בית דגן בבית התפוצות