Научи ли?

Smart System Lab

Какво е автоматизация?

Мързи те да станеш да загасиш лампата? Още ти се спи , а слънцено ти свети в очите? Студено ти е? Топло ти е? Изгаряш от любопитсво на кой няма да отвориш? Не знаеш кое дистанционно е за телевизора и кое за ДВД-то?

ИМА РЕШЕНИЕ !

Ела в София, на бул."Джеймс Баучер" 77 и виж отговорите.
отворени сме от 9 сутрин до 18 часа вечер