COLEXIO MONTESOL

CPR PLURILINGÜE

MES DE SETEMBRO

NO MES DE SETEMBRO INICIAMOS AS CLASES EN EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA E EDUCACIÓN SECUNDARIA.


PARA MÁIS INFORMACIÓN

PODEDES CONTACTAR COA SECRETARÍA DO CENTRO.


COLEXIO MONTESOL

PARTICIPAMOS NO PROGRAMA ABALAR.


PARTICPAMOS NO PROGRAMA DE PLURILINGÜÍSMO NO ENSINO.


PARTICIPAMoS NO PROXECTO DE PORTFOLIO EUROPEO DAS LINGUAS.