de aarde versus de opwarming

Zanne Ver Eecke io 2

de opwarming van de aarde

Het eerste gevolg is overstromingen. door de overstromingen kunnen de kleine eilanden helemaal in de golven verdwijnen. Vele mensen worden daarbij getroffen. Voor dit probleem hebben ze nog geen oplossing gevonden. Er worden meer en meer mensen getroffen door de overstromingen. Door de opwarming van de aarde wordt er verwacht dat het ijs op de polen en op Groenland gaat smelten, waardoor het zeeniveau stijgt, en zo kunnen er meer overstromingen plaats vinden.

Een bijkomend gevolg van deze smeltende ijskappen is een afname van het weerkaatsende effect van het ijs. Minder ijs betekent minder weerkaatsing dus meer opname van het zonlicht, met als gevolg een verdere toename van de temperatuurstijging, waardoor er nog meer mensen getroffen worden door de opwarming van de aarde.een ander gevolg is dat de gletsjers geleidelijk aan verdwijnen. Hogere temperaturen doen de ijsvoorraden op aarde wegsmelten. Gletsjers voren een belangrijke zoetwatervoorraad in tropische gebieden. De ijskap op Groenland smelt razendsnel af en die ijskap bevat voldoende water om de zeespiegel wereldwijd 7 meter te doen stijgen, waardoor er weer overstromingen plaats vinden. De mensen die in de buurt wonen van zo’n een smeltende ijskap kunnen slachtoffers worden.

Een volgend fenomeen is een bosbrand ter gevolg van de opwarming van de aarde.

Naarmate de temperatuur stijgt neemt het risico op bosbranden toe.

De bosbranden kunnen ontstaan door een te hoge temperatuur en een te droge grond.

De bosbranden worden alsmaar groter en groter, het begint met een klein brandje maar de mensen willen de brand blussen waardoor er meer en meer brandjes komen in het bos die kunnen uitgroeien in een grote bosbrand. De mensen die dicht bij de gebieden wonen waar er veel bosbranden gebeuren is het risico groter dat hun huis of dorp in vlammen staat want het vuur verspreid zich snel. Maar ook de rook die vrijkomt deze mensen ademen dat ook in bewust of onbewust maar je kan er later ziek van worden. De mensen proberen de bossen onder controle te houden door er zo rap mogelijk bij te zijn als er een bosbrand is en deze te blussen met vliegtuigen die over de bossen vliegen om zo de brand te blussen.