עליית מוסוליני לשילטון

עליית מוסוליני לשילטון

Tuesday, Oct. 31st 1922 at 9pm

Italy

עליית מוסוליני לשלטון איטליה בשנת 1922, איטליה עוברת מדמוקרטיה לפשיזם לאחר מסע בחירות אלים שהיה מלווה בפגיעות פיזיות ביריבים פולטים.


https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99#.D7.94.D7.93.D7.A8.D7.9A_.D7.90.D7.9C_.D7.94.D7.A9.D7.9C.D7.98.D7.95.D7.9F

פרופ' זאב שטרנהל: מהו פשיזם?

ציטוט של מוסוליני

שאלת החקר: כיצד השפיעה האידאולוגיה על תחום אחד במדינה או על צעדים מרכזיים שבצע המנהיג?

האידאולוגיה הפשיסטית השפיעה על הכלכלה בכך שהאידאולוגיה הפשיסטית אומרת כן למלחמה, האידאולוגיה הפשיסטית אומרת שמי שלא ילחם יכחד, אך מלחמה זו פגעה קשות באיטליה מבחינה כלכלית.