חמשת עמודי האסלאם

עלייה לרגל

הסבר על העלייה לרגל

אחת מחמש המצוות העיקריות בדת האסלאם היא העלייה לרגל. לפחות פעם אחת בחיים המוסלמי מקיים את מצוות העלייה לרגל לעיר הקדושה של האסלאם (מכה) בחודש דו אל-חג'ה (האחרון בשנה המוסלמית) וקיום הטקסים שם. לאחר העלייה לרגל מקובל לכנות את המוסלמי בתואר הכבוד "חאג'", אם כי אין חובות, איסורים או זכויות מיוחדות הכרוכים בתואר זה.

עוד מידע...

עולה הרגל לובש בגד מיוחד עשוי משתי יריעות בד לבן שלא נתפרו, והולך בראש גלוי וברגליים יחפות (או בסנדלים בלבד). לאחר מכן כאשר המוסלמי עולה לרגל, לכעבה עליו להקיף את הכעבה 7 פעמים ולאחר מכן, לנסות לנשק את האבן השחורה.

סרטון על העלייה לרגל

העליה לרגל (החג') בדת האסלאם