העוני באתיופיה

מצבם הבריאותי של תושבי אתיופיה

כיצד המצב הכלכלי באתיופיה משפיעה על המצב הבריאותי של תושביה ?