היום הלאומי לבטיחות בדרכים

בית הספר "רמת כורזים"

תמרורים ממוחזרים

הכנת תמרורים מפקקים

סיכת זה"ב

הפסקה פעילה- למידה, הנאה ויצירה

רוקדים, משחקים ונזהרים

קליפ בטיחות בדרכים - ערוץ הילדים.