De 4 C's

Jan Hofman A4O1B

Wat betekenen de 4 C's, hoe worden ze gebruikt, de verschillen en hoe in de praktijk?

In deze flyer hoop ik dat goed te kunnen laten zien!

Customer Solution

Consumentenoplossing. Er wordt gedacht vanuit de consument: waarom is dit product of deze dienst een oplossing voor de consument? De Unique Selling Points (USP’s) zijn hierbij veelzeggend, maar wel vanuit de visie van de consumenten. Een productvoordeel is namelijk pas een verkoopargument als het op de bewuste consument van toepassing is.
Big image

Cost to Consumer

Kosten voor de consument. Het gaat nu niet meer alleen om de prijs van het product of de dienst, maar ook om alles wat het de consument verder kost. Is het duurzaam (bijv. chocolade) verbouwd? Wat kost het me om bij de winkel te komen? Heeft het (vervelende) consequenties voor mijn dagelijks leven? Elke consument maakt hierin zijn eigen berekening op basis van zijn eigen waarden.
Big image

Convenience

Gemak van de klant. De moderne klant wil vooral gemak. Het aanbod is groot en zijn tijd is kostbaar. Als een klant veel moeite moet doen om aan een product of dienst te komen, haakt hij snel af. Dit geldt uiteraard niet voor specialty goods. Een winkel of webshop die thuis bezorgt, tijdens avonduren, steekt in op het gemak van de klant.
Big image

Communication

Communicatie. In de nieuwe marketingmix gaat het niet alleen om het promoten van het product of de dienst, maar een klant wil inspraak. Interactie wordt steeds belangrijker. Klanten moeten genoeg informatie (het liefst online) kunnen vinden, gemakkelijk klachten in kunnen dienen en op een laagdrempelige wijze contact kunnen zoeken. Communicatie omvat in deze mix dan ook alles wat met communicatie te maken heeft.
Big image

P=C ??

  • Product wordt consumentenoplossing.
  • Prijs wordt kosten voor de consument.
  • Plaats wordt gemak van de klant.
  • Promotie wordt communicatie.

Met een goed product red je het tegenwoordig niet meer. De 4 P’s die om het Product draaiden, zijn veranderd in de 3 C’s die om de Customer (klant) draaien. Dit zorgt voor veel veranderingen in het bedrijfsleven en bij klanten. Klanten worden niet meer alleen gezien als koning; ze gedragen zich ook zo.