com em veig i com em veuen

Andrea Jiménez

TAULA DE TOTALS

Big image

COM EM VEIG?

Big image

COM EM VEUEN?

Big image

REFLEXIÓ

La imatge que jo tinc de mi i la que tenen de mi els meus coneguts i familiars, ha coincidit bastant. Tots em veuen com un conill o un gos perqué són tranquils, tendres i protectors. De color, tots em voincidit en el blau, un color clar ja que representa la tranquilitat i la estabilitat. Tots els instruments, són suaus i agradables. L'aigua representa la calma i la concentració.

LLISTA DE ASPECTES IMPORTATS PER A LA VIDA

1. Ser feliç.

2. Tenir salud.

3. Passar temps amb la familia i els amics.

4. Aconseguir tots els meus reptes.

5. Viatjar molt.

6. Ser solidària.

7. Aprendre coses noves.

8. Tenir empatia.

9. Tenir èxit laboral i social.

10. Ser pacient amb els altres.

Big image