מצדה

אלעזר בן יאיר בעד התאבדות

נימוק מרכזי אחד היה כי אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של האלוהים כלומר שעדיף להתאבד מאשר לעבוד אצל הרומאים מאחר שיש רק אלוהים אחד ורק בשבילו שווה לעבוד ולחיות.

נימוק מרכזי נוסף היה כי שינוי כיוון האש אשר הוביל לשרפת החומה השנייה הוא בימן לכעסו של האל על הנצורים, שכן הם ביצעו חטאים בזדון כלפי בני עמם ועל כך אליהם להיענש כלומר שינוי כיוון האש אשר הוביל לשרפת החומה הוא סימן לכעסו של האל ועדיף להתאבד מאשר לחיות כשהאל כועס אליך.

נגד התאבדות

"ומות נמות בטרם נהיה עבדים לשונאינו, ובני חורין נשאר בעזבנו את ארצות החיים ,אנחנו ,נשינו ובנינו."

" כל כן תמותנה נא נשינו בטרם נטמאו , ימו נא בנינו בטרם טעמו טעם עבודות."