קיץ קיץ כמה חם

חם חם חם

למי מכם חם בקיץ?

עעג ע געכ גע געג
שיר קיץ