ירושלים

עיר דוד

עיר דוד

עיר דוד הוקם על ידי דוד המלך שם הוא היה חי. וגם יש יש את מגדל דוד ששהם היה הארמון שלו.

השיר הזה מדבר על ירושלים.

לשיר קוראים ירושלים שבלב.
אברהם פריד - ירושלים בלב | Avraham Fried - Jerusalem In My Heart
The City of David Hezekiah's Tunnel 16.5.2014 עיר דוד ונִקְבַּת חזקיהו השילוח