קיימות

רומי אובל מרן

אורח חיים שאינו פוגע ביכולתם של הדורות הבאים לחיות חיים נקיים וטובים

Big image