שיווי משקל אקולוגי.

המורים: שמחה עזר ויורם יוספי.

לפניכם מצגת המלווה את השיעור בכיתה בנושא :שיווי משקל ביולוגי והשפעת האדם עליו.

משוב: שיווי משקל ביולוגי (קוד כניסה 1234)

משימת ביסוס- שיווי משקל אקולוגי והשפעת האדם עליו.

עיינו במצגת המלווה את השיעור וענו על השאלות בטופס המצורף. לאחר השלמת משימה זו, המשיכו למשימת הרחבה.

משימת הרחבה-השפעת רעיית הפרות על היונקים הקטנים.

היכנסו לאתר "רמת הנדיב" המצורף ובצעו את משמית החקר המתוקשבת "השפעת רעיית הפרות על היונקים הקטנים".

התקדמו עפ"י ההנחיות המצורפות בקישור והשלימו את המשימות באתר.

עבודה מהנה.

משימת העמקה-סיכום בעקבות צפייה בסרטון: המגוון הביולוגי בישראל- משימה קבוצתית.

לפניכם קישור לסרטון בנושא :"מגוון המינים בישראל".צפו בסרטון זה ולאחר מכן ערכו עבודה קבוצתית זו (בקבוצות של 3-5 תלמידים)

המגוון הביולוגי

משימה קבוצתית לסיכום יחידת הלימוד

משימה קבוצתית להצגה בכיתה כמצגת או כסרטון (כל סעיף בשאלה הוא שקופית במצגת ):

א. מהו מגוון ביולוגי?

ב. בחרו סביבת חיים ממגוון סביבות החיים המוצגות בסרטון וסכמו במצגת את הפרטים הבאים :

1. מהי סביבת החיים?

2. מהם הגורמים בביוטיים ( מגוון המינים) בסביבה וזו , ומהם הגורמים האביוטיים בסביבה זו.

3. שרטטו מארג מזון המתקיים בסביבה זו.

4. מהי השפעת האדם על סביבת חיים זו ?

5. אילו פעולות נוקטים לשימור סביבה זו?

את המצגות תציגו בכיתה בשבוע הבא. מצורף קישור למסמך בו כל קבוצה תציין מהי סביבת החיים שנבחרה , ושמות חברי הקבוצה.


כל מצגת/תפתח בכותרת: נושא המצגת/סרטון

שמות חברי הקבוצה.

למי מוגשת המצגת ובאיזו מסגרת .


מצופה כי במהלך הכנת המצגת תשתמשו במקורות אינטרנט נוספים. בבואכם להשתמש במקורות אלו הקפידו להעריכם עפ"י עקרונות הערכת פריטי מידע אינטרנטים כפי שלמדנו בכיתה.


טבלה לרישום סביבת החיים ושמות התלמידים, על כל קבוצה לבחור סביבת חיים שונה מסביבות החיים שנבחרו כבר:

https://docs.google.com/document/d/1OR2bFx1HzHkEbeHiCaJrfT0znLb1TOC32IVl3rCRdd8/edit?usp=sharing


בשיעור הבא, ניצור יחד מחוון ובו קריטריוני הערכה, בכדי להעריך את המצגת והצגתה בפני מליאת התלמידים.

העשרה.

מצורף דף אינטרנט בנושא "אקולוגיה ואיכות הסביבה"מבית מט"ח- הספרייה הווירטואלי.

בדף זה תמצאו קישורים לקטעי מידע, תמונות, קטעי וידאו ואתרים נוספים בנושא זה.