De wereld wordt een dorp

De 3 soorten goederen

1: Grondstoffen: Onbewerkte goederen

2: Halffabricaten: Bewerkte grondstoffen

3: Eindproducten: Producten

De wereld krimpt

Door de verbetering van communicatie, transport, internet en satellietverbindingen krimpt de wereld relatief; gebieden op aarde worden steeds meer met elkaar verbonden. Dit noem je globalisering

Oorzaken globalisering

Gevolgen van de globalisering voor rijk en arm

Gevolgen rijke landen:

Economie stijgt


Gevolgen arme landen:

Geen invloed op handel, omdat:

De landen geen belangrijke hulpbronnen hebben

Niet interessant zijn voor de MNO's

Niet aantrekkelijk zijn voor touristen

Slecht bestuurd worden, soms onder corruptive lijden en af en toe oorlog hebben.

Begrippen

Grondstoffen: Onbewerkte goederen

Halffabricaten: Bewerkte grondstoffen

Eindproducten: Afgemaakte producten

Globalisering: Proces waarbij gebieden wereldwijd steeds meer verbonden raken.

Multinationale onderneming(NMO): Bedrijven die in meerdere landen te vinden zijn.

Communicatiemiddelen: Middelen om informatie uit te wisselen.

BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China, deze behoren tot de snelst groeiende economie van de semiperiferie.