אנחנו הצלבנים!

ליאם גורגי ומאור לביא

קצת רקע על המסע...

מסעות הצלב היו בשנת 1096, ומטרתם הייתה להחזיר ולכבוש חזרה את ערי הקודש, ועוד ערים נוצריות מידי מוסלמים שחללו ופגע בכבודם של נוצרים.

היוצאים למסע תפרו צלבים על בגדיהם כדי לציין שהם נלחמים למען ישוע והנצרות - לכן הם נקראים צלבנים, ומסעותיהם נקראים מסעות צלב.

הגורמים ליציאה למסעות הצלב

גורמי דמוגרפיים- גידול אוכלוסייה באירופה

גורמי כלכלים- חיפוש אחר מקומות מחייה חדש, חיפוש אחר סחורות ממזרח

גורמי דתיים- אמונה דתי עמוק, רצון להציל ולהשתלט על מקומות קדושים, ואמונה שתזכה בגמול רוחני.

מסעות הצלב

המסעות כונו "מסעות הצלב" והמשתתפים - "צלבנים".

בתמונה שאתם רואים נמצא אביר צלבני.

Big image
כשלוש שנים לאחר יציאתם למסע, הצליחו הצלבנים לכבוש מידי המוסלמים שטחים במזרח והתקדמו לעבר ירושלים.

במהלך המסע ניהלו הצלבנים קרבות רבים נגד הכוחות המוסלמים במזרח.

המצור על ירושלים

המצור על ירושלים בשנת 1099 הוא מצור שערכו הצלבנים על ירושלים במסגרת מסע הצלב הראשון.

המצור ארך חמישה שבועות ובסופו נכבשה העיר ותושביה נטבחו על ידי הצלבנים. כיבוש העיר היה נקודת השיא והשגת המטרה שלשמה יצא מסע הצלב מאירופה, ותחילתה של ממלכת ירושלים הצלבנית.

צאו איתנו למסע!

המוסלמים כבשו את ארץ ישראל במאה ה- 8 וחללו את כל מה שהיה קדוש.

הם רמסו את כבודם של תושבי ארץ ישראל.

הצטרפו אלינו למסע להחזרת הכבוד האבוד שלנו.