Projecte Clean Space

Brossa espacial

En el espai es calcula que hi han 700.000 restes de satelits aproximadament, cosa que dificulta que la EEI pugui rectificar la seva direcció tenint que cambiar el acoplament amb una nau chinesa de dia.

Clean Space

S'està treballant en un laser que desde la terra dispari als escombros que estan al espai cambiant la seva orbita i fent que entri a latmosfera per que un cop dins es desintegri.

Big image

Promotors

En aquest projecte estan treballant principalment cuatre paisos de la UE juntament amb China i la NASA.

Encara que ja han fet proves i tenen un prototip fet, es diu que no estara disponible fins el 2017 o 2018.

Avantatges i Inconvenients

Inconvenients:


  • Els objectes superiors a 20cm es quedarien en orbita
  • No tots els paisos disponen dels fons per tenir un daquests lasers.
  • Falten moltes legislacions per lespai ja que podrien arribar a haber-hi conflictes entre diferents paisos.

Avantatges:


  • Es un gran descubriment ja que es podrien arribar a fer moltes derivacions daquest laser.
  • Els astronautes ja no es tindrien que preocupar per les deixalles espacials.