Heil Hitler!

בחרו בהיטלר לקנצלר גרמניה בבחירות הקרובות!

Make Germany Greater Again!

דברי היטלר: "השימעו לי, אעלה את גרמניה למקום הנדרש לה ואעשה הכל כדי לשפר את שפל מצבה של מדינתו. בשלטוני אתמקד בשינוי מצב האוכלוסייה הגרמנית, ולהפוך כל תושב גרמני לארי המושלם!"
Big image

המפלגה דוגלת בתורת הגזע הנאצית ובהעצמת העם הגרמני. הספר"מיינקאמפף" נכתב על ידי הקנצלר הבא שלכם, ובו כל תורה של המפלגה הנאצית.

בתמונת נראים בסיס האדיאולוגיה הנאצית - מועל היד, שהיא ההצדעה להיטלר, עייט הרייך- סמל הנאצים, והספר מיינקאמפף - בו נצמאצים הערכים בהם דוגלת המפלגה הנאצית.

ציטוטים מאת אדולף היטלר:

  • "אנו בלתי מנוצחים וגם לא ינצחו אותנו, כל מי שיעמוד בדרכי ובדרך הצבא יושמד."
  • "אני לא באתי לעולם הזה בשביל לעשות את בני האדם טובים יותר, אלא כדי להשתמש בחולשותיהם."
  • "היהודי הוא התגלמותו החיה של השטן כסמל הרוע."
  • "יותר מכול, אני משביע את מנהיגי האומה ואת הכפופים להם לשמירה קפדנית על חוקי הגזע ולהתנגדות חסרת רחמים למרעיל האוניברסלי של כל העמים, היהדות הבינלאומית."
היטלר נואם 1933