Leereenheden 5.2

06-02-2014

6 maart toets + totale concept.

Huisstijl

- De huisstijl en uitstraling word belangrijker.

- Klanten/gasten kiezen steeds vaker voor organisaties, producten en diensten die bij ze passen en aansluiten bij hun beleving en gewenste ervaringen.

- Zij bepalen hun keuze op wat zij zien, aanspreekt en herkennen

- Visuele verschijning is een strategisch bedrijfsmiddel

Huisstijlmanagement

- Huisstijlmanagement is het verankeren, onderhouden en meten van huisstijlen.

- Alle zichtbare uitgangsvormen van uw organisatie vragen onderhouden.

- Groei, een verhuizing, meer locaties, een fusie; een organisatie is dynamisch.

- Huisstijl en communicatie moeten flexibel zijn.

- Meebewegen met bedrijfsveranderingen.

- Veranderingen in de markt waarin uw organisatie zich beweegt.

Passend?

- Nieuwe ontwikkelingen, intern en extern, mogen niet leiden tot een huisstijl die niet meer bij uw organisatie past.

- Reden, huisstijl heeft regelmatig aandacht nodig.

Een huisstijl is immers de basis waarop alle communicatie rust.

- Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van een huisstijl als onderdeel van een corporale identiteit is een vak.

Voorbeeld: nieuwe huisstijl of restyling van een logo.

De aanpak

- Wat gaan we precies doen?

- Wat kunnen we zelf en wat moeten we uitbesteden?

- Hoe gaan we het aanpakken en organiseren?

- Wanneer vind welke fase plaats?

- Wat gaat het kosten?

- Altijd de vraag; waarom?

Strategische fase

- Wie willen we zijn?

- Wat willen we doen?

- Hoe willen we dat doen?

- Met als doel de gewenste identiteit van uw organisatie te definiëren.

Opdrachten ondernemingsvormen die af zijn.

A: Hij besluit of hij zich gaat vestigen en kiest een ondernemingsvorm.

1. Zoek uit welke ondernemingsvormen er zijn en beschrijf de voor en nadelen.

Natuurlijke ondernemingsvormen:

1. Eenmanszaak

- Voordelen: Je kan alle grote beslissingen die je wil maken zelf doen zodat je niet in moeilijke vergaderingen etc. moet vechten voor je idee.

- Nadelen: Als je in gemeenschap van goederen trouwt, word je partnet ook gedeeltelijk aansprakelijk voor jou eenmansaak.

2. Maatschap

- Voordelen: Het is gemakkelijk op te richten, en je hebt geen startkapitaal nodig.

- Nadelen: Je privé vermogen is voor een deel aansprakelijk, zonder huwelijksvoorwaarden ook dat van de partner.

3. Vennootschap onder firma (VOF)

- Voordelen: Een VOF is makkelijk op te richten. Je gaat met je mede ondernemers met geldige legitimatie en Nederlands adres naar de KVK om de VOF te oprichten.

- Nadelen: Je bent als privé persoon aansprakelijkheid voor de VOF en dus ook voor de VOF schulden van de vennoot. Vind je het belangrijk om het aansprakelijkheidsrisico te verminderen kijk dan in het artikel over de BV en de NV of verdiep je in bedrijfsverzekeringen zodat de grootste risico's verzekerd zijn.

4. Commanditaire vennootschap

- Voordelen: Het heeft een voordelige en snelle oprichting.

- Nadelen: Je hebt hogere belastingen op de winst dan bij vennootschappen, en je privé vermogen is ook deels aansprakelijk.

Privaatrechtelijke ondernemingsvormen

1. Besloten Vennootschap BV

- Voordelen: Het is voordelig en snel op te richten en je hebt geen privé aansprakelijkheid.

- Nadelen: Je hebt geen starters- of ondernemersaftrek.

2. Naamloze Vennootschap NV

- Voordelen: belastingsaftrek door o.a. investeringsaftrek, willekeirige afschrijving en Reasearch & Development aftrek.

- Nadelen: Er is een startkapitaal van 45.000 euro vereist, en er is een relatief hoge belastingsaftrek bij wainst.

3. Coöperatie

- Nadelen: Individueel belang van de leden ten opzichte van het gemeenschappelijk belang: er moet een bestuur zijn wat ruimte heeft om te ondernemen, echter kan het individuele belang van een lid soms tegenstrijdig met het gemeenschappelijk belang zijn.

- Voordelen: De aansprakelijkheid van leden is gedeeltelijk of zelfs geheel uit te sluiten.

4. Vereniging

- Voordelen: je hoeft geen startkapitaal te hebben een een vereniging zonder ondernemingen k=hoeft geen belasting af te staan.

- Nadelen: Privé aansprakelijk met een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

5. Stichting

- Voordelen: Een stichting kan je alleen of met nog een paar andere mensen oprichten.

- Nadelen: als stichting mag je geen BTW aftrekken, en doordat je het ook met andere mensen kan oprichten is het snel ondemocratisch.

B: Hij treft voorbereidingen voor het starten van een eigen bedrijf, een franchiseformule of voor het overnemen van een bestaand bedrijf.

1. Wat is franchise?

- Franchise is een aantrekkelijke commerciële samenwerkingsvorm die alle partijen economisch voordeel biedt. Franchise kan aantrekkelijk zijn voor de startende ondernemer, maar ook de gevestigde ondernemer kan in franchiseverband een succesvolle doorstart maken.

2. Welke vormen van franchise zijn er?

- First generation franchise
Deze vorm is sterk productgericht en vindt zijn toepassing voornamelijk bij het dealersysteem. Voorbeelden: garagebedrijven; benzinepompstations.

- Trade mark franchise
Ook hier staat het product centraal; deze vorm wordt voornamelijk toegepast bij de industrie en is te vergelijken met productie in licentie.
Voorbeelden: 7-Up; Coca Cola.

- Second generation franchise
Hier staat niet zozeer het product centraal, maar is er sprake van een Total Business Concept. Alle onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals marketing, verkoop, administratie, automatisering etc. worden integraal aangepakt. Binnen de second generation franchise worden twee vormen onderscheiden:
• Hard franchising
• Soft franchising

- Hard franchising (full franchise)
Er is sprake van hard franchising als er duidelijke afspraken zijn gemaakt over vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering (Total Business Concept).

- Soft franchising

Fabrikant, groothandelaar of verzekeraar gaat met een groep zelfstandige ondernemers een franchise aan. De afspraken zijn tamelijk vrijblijvend.

Big image

Opdrachten die nog niet af zijn

1. Wat zijn de voor en nadelen van elke vorm van franchise?

- First genaration franchise:

Voordelen:

Nadelen:

2. Wat moet je regelen voor het overnemen van een bestaand bedrijf?


C: Hij bereidt zich voor door juridische, organisatorische en financiële aspecten van het starten van een onderneming te analyseren. Hij overlegt daarover met relevante personen en instanties en legt hen zijn ondernemingsplan voor.

1. Welke juridische aspecten zijn van belang bij het starten van een onderneming?

2. Welke organisatorische aspecten zijn van belang bij het starten van een onderneming?

3. Welke en financiële aspecten zijn van belang bij het starten van een onderneming?D: Hij treft voorbereidingen voor het sluiten franchisecontract.

1. Waaruit bestaat een franchisecontract?

2. Waarvoor dient een franchisecontract?

In het geval van bedrijfsovername stelt hij een intentieverklaring als voorbereiding op een voorlopig koopcontract.

1. Wat is een intentieverklaring?

2. Waarvoor dient een intentieverklaring?

3. Wat is een voorlopig koopcontract?

4. Waarvoor dien een voorlopig koopcontract?

E: De cursist voert de noodzakelijke administratieve handelingen uit die nodig zijn voor het starten van een onderneming, zoals het aanvragen van diverse vergunningen, het inschrijven in het handelsregister en het aanmelden van de onderneming bij de belastingdienst.

1. Welke noodzakelijke administratieve handelingen zij er nodig voor het starten van een onderneming?


F: Hij bepaalt of hij een bedrijfsruimte gaat huren of kopen. Hij analyseert relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het huren of kopen van onroerend goed en bepaalt of hij een huurovereenkomst of koopcontract af wil sluiten.

1. Beschrijf de voor en nadelen van het huren van een bedrijfspand.

2. Beschrijf de voor en nadelen van kopen van een bedrijfspand.

3. Welke wet en regelgeving is van toepassing bij het huren van een bedrijfspand.

4. Welke wet en regelgeving is van toepassing bij het kopen van een bedrijfspand

Gewenst resultaat :

Er is een planning voor het opstarten van de onderneming. Er is een beslissing genomen over het starten van een eigen bedrijf of franchiseformule of het overnemen van een bestaand bedrijf. Alle administratieve handelingen voor het opstarten van een bedrijf zijn genomen. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het afsluiten van ee,m n franchise-, huur- of koopcontract.