שטראוס גלידת מלפפון

הדלי

הגלידה החדשה שסחפה את העולם גלידת מלפפון בריאותית מתוקה ונמכרת בכל הכנויות אתם חייבים לנסות.

גלחקךצהךקצךק

קהנחקגנכלקנמלגה