Vier C's Online marketing

Via Smore

Costomer Solution (Consumentenoplossing)

Er wordt gedacht vanuit de consument: waarom is dit product of deze dienst een oplossing voor de consument? De Unique Selling Points (USP’s) zijn hierbij veelzeggend, maar wel vanuit de visie van de consumenten. Een productvoordeel is namelijk pas een verkoopargument als het op de bewuste consument van toepassing is.


Verschil: Je kan niet producten op de markt brengen en afwachten tot de klant komt, je moet stuk voor stuk bekijken of de klant wel behoefte heeft aan dit product.

Customer Value Management Solution

Cost To Consumer (Kosten voor consument)

Het gaat nu niet meer alleen om de prijs van het product of de dienst, maar ook om alles wat het de consument verder kost. Is het duurzaam (bijv. chocolade) verbouwd? Wat kost het me om bij de winkel te komen? Heeft het gevolgen voor mijn dagelijks leven? Elke consument maakt hierin zijn eigen berekening op basis van zijn eigen waarden.


Verschil: Je moet kijken wat het de klant kost om een product te kunnen halen, je moet niet alleen kijken naar de prijs van het product op zich zelf. Ook de overige kosten die het product gaat oplever is zeer belangrijk.

Customer Acquisition Cost vs. Average Customer Value

Convinience (Gemak van de klant)

De moderne klant wil vooral gemak. Het aanbod is groot en zijn tijd is kostbaar. Als een klant veel moeite moet doen om aan een product of dienst te komen, haakt hij snel af. Dit geldt uiteraard niet voor specialty goods. Een winkel of webshop die thuis bezorgt, tijdens avonduren, steekt in op het gemak van de klant.


verschil: Je moet hier niet alleen kijken naar de plaats waar het product kan worden verkocht maar ook naar de manier waarom een consument een product wil aanschaffen bv. via het internet, telefoon of een catalogus. Ook is de thuisbezorgservice van belang.

Dezelfde Albert Heijn. Maar dan thuisbezorgd.

Communication (communicatie)

In de nieuwe marketingmix gaat het niet alleen om het promoten van het product of de dienst, maar een klant wil inspraak. Interactie wordt steeds belangrijker. Klanten moeten genoeg informatie (het liefst online) kunnen vinden, gemakkelijk klachten in kunnen dienen en op een laagdrempelige wijze contact kunnen zoeken. Communicatie omvat in deze mix dan ook alles wat met communicatie te maken heeft.


Verschil: Je moet kijken naar de communicatie in plaats van de promotie. Promotie is manipulatief, communicatie het contact met de klant hier wordt bedoeld dat je de communicatie interactief moet maken.

KinetX Interactieve Reclame Gamma 2014