Hiperion

verander de wereld vandaag

Een netwerk van mensen

HIPERION bestaat uit een NETWERK van mensen.


Zij INVESTEREN in, en ORGANISEREN sociale, culturele en economische activiteiten die bijdragen aan een wereld waar SOCIALE RECHTVAARDIGHEID, SOLIDARITEIT tussen mensen en de bescherming van het LEEFMILIEU prioritair zijn.

Hiperion in actie

De activiteiten die HIPERION ontwikkelt kunnen zéér uiteenlopend zijn. Van een straattheater-evenement, over de ontwikkeling van bio-bier, tot het opzetten van een workshop in ecologische huishoudprodukten. Alles kan, zolang het maar voldoet aan de HIPERION-vereisten.


Initiatieven binnen HIPERION streven een sterke ethische 'winst' na door in iedere fase van een project zoveel als mogelijk aandacht te besteden aan de ecologische en sociale impact ervan. De activiteiten van HIPERION willen tevens andere maatschappelijke initiatieven met gelijkaardige ecologische of sociale doelen een stevige duw in de rug geven.


Initiatieven binnen HIPERION zijn zoveel als mogelijk zelfbedruipend en/of winstgevend, zodat steeds andere en grotere projecten kunnen opgezet worden. HIPERION wil niet in de marge werken, maar wil een steeds krachtiger MOTOR zijn die ons naar een duurzame samenleving stuwt.

JOIN US

Versterk het netwerk van HIPERION...


... als HIPERION JUNIOR voor € 5 per maand


... als HIPERION SENIOR voor € 10 per maand


... als HIPERION MASTER - Deze leden van het HIPERION netwerk kiezen voor een maandelijkse bijdrage gelijk aan 1% van hun inkomen en vormen een bijzonder sterke, stuwende kracht voor HIPERION.