עשרת הדיברות

מגיש:אופק קרנדיאן כיתה:ח4

משה בראי האומנות שכבות מידע

כבד את אביך ואת אמך