Ochrona żywności i wody

w przypadku zagrożeń

Aby organizm człowieka mógł właściwie funkcjonować potrzebuje wody i pożywienia.
W wyniku skażeń i zakażeń środowiska po użyciu broni masowego rażenia lub wksutek
katastrody czy awarii skażona woda i żywność powodują zmniejszenie odporności
organizmów żywych na choroby zakaźne i zatrucia, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do zagłady biologicznej.

Postępowania ze skażoną żywnością i wodą:

• dezaktywacja usuwanie substancji powodujących skażenie promieniotwórcze przez:
- osadzanie płynów
- usuwanie z tłuszczów utwardzonych górnej warstwy
• odkażanie wody przez:
- filtrację
- chlorkowanie
- gotowanie przez 1,5 - 2 godz...
• dezynfekcję
Big image
Big image

Możliwości ochrony płodów rolnych i pasz:

• stosowanie worków wielowarstwowych
• izolowanie piwnic
• okrywanie plandekami, foliami, matami
Big image

Ochrona żywności:

• hermetyzacja pomieszczeń
• przechowywanie w szczelnych pojemnikach (z szkła, metalu. itp.)
• wymiana zapasów na świeże
• zabezpieczenie wody w zbiornicach wodnych (studnie, pompy, itp.)

Ochrona wody:

• odprowadzanie do wody wyłącznie ścieków oczyszczonych
• stosowanie w rolnictwie i gospodarstwie domowym wyłącznie
środków ulegających szybkiej biodegradacji
• odizolowanie wysypisk śmieci i hałd opadów przemysłowych od wód podziemnych
• odsalanie i oczyszczanie wód odprowadzanych z kopalni oraz ulic

Podstawowe zaopatrzenie ludności w wodę:

Woda do spożycia: 3 litrów/dobę - ilość zależy od pory roku i warunków atmosfertcznych.
Higiena podstawowa: 6 litrów/dobę.
Gotowanie żywności: 3-6 litrów/dobę - w zależności od rodzaju dostarczonej żywności, norm kulturowych i socjalnych.
Razem: 12-15 litrów/dobę.

By uniknąć zakażenia sanitarno-epidemiologicznego, należy:

• spożywać żywność ze sprawdzonych źródeł, przed upływem terminu przydatności do konsumpcji
• pić wodę tylko ze zbadanych ujęć, pewnych miejsc, po przegotowaniu
• wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i miejsc produkcji żywności oraz ujęć
wody zgłoić do terenowej stancji sanitarno-epidemiologicznej
• rezygnować w czasie powodzi ze spożycia żywności, która uległa zamoczeniu
• po awarii instalacji sanitarnych oczyścićotoczenie i przeprowadzić dezynfekcję
• zgłosić do służb sanitarnych nietypowe miejsca składowania odpadów komunalnych

Struktury państwa zajmujące się zanieczyszczeniem wody oraz żywności:

• Główny Inspektorat Sanitarny
• Wydzielone struktury militarne
• Odpowiednie formacje Obrony Cywilnej
• Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
OCHRONA ŻYWNOŚCI