מה ששלי שלך ומה ששלך שלך-מידת החסיד

מגישות: אורי מסה, שיר דז, גאיה בן-ארי, בר צרויה ונועה נופוסי

מידת החסיד

מידה זו היא מידה הנמצאת במסכת אבות, האומרת שמה ששלי שלך ומה ששלך שלך. זוהי מידת החסיד.

המידה הזאת מציינת אנשים התורמים מבלי רצון וכוונה לקבל תמורה.

הקשר בין מעשיו של רוטשילד למידת החסיד

הברון רוטשילד תרם רבות להקמת המדינה לא רק במילים אלא גם במעשים- הוא תרם כספים רבים ורכש אדמות רבות כדי להשיג שטחים למדינה. הוא תרם את כל הונו המשפחתי מבלי לצפות לשום תמורה, אלא לטובת הקהילה היהודית בארץ ובעולם וכך מבחינתנו מתבטאת מידה החסיד- "מה ששלי שלך ומה ששלך שלך".

תמונות של הברון רוטשילד