Horses are my life

Webpage assignment - Karítas Ármann

Big image

Product or being? - translation from English to Icelandic

Ímynd íslenska hestsins hefur breyst til muna síðustu 20 árin og er fólk ekki sammála hvert sú ímynd stefnir eða hvert þeir vilja að hún stefni. Margir fræðimenn og aðrir áhugamenn hafa skrifað greinar um hvert ræktun og kynning á hestinum stefnir. Það er mikið í umræðunni að hestamenn eru fólk úr öllum áttum og er þeim er skipt í tvo hópa. Báðir hópar sækjast eftir lífstíl sem eru byggðir á ólíkum forsendum og stefna þeir hvor í sína áttina. Í öðrum hópnum eru þeir sem eru mikið að keppa og sýna hesta og í hinum hópnum eru þeir sem stunda hestamennsku meira af áhuga. Þeir njóta þess frekar að vera úti í náttúrunni með hestinum sínum og leggja ekki áherslu á keppnir. Báðir hópar eru þó mikilvægir. Spurningin er þá sú, hvort íslensk hestamennska sé virkilega skipt í þessa tvo hópa, sem stefna hvor í sína áttina.

Margir íslenskir hestamenn og aðrir áhugasamir um íslenska hestinn, eru áhyggjufullir vegna ofuráherslu sem er lögð á keppnir. Sérstakt form/umgjörð og framkoma getur verið þáttur í að gera íslenska kynstofninn of líkan. Hver er fyrirmyndin sem leitað er að og hvaða áhrifaþáttur mun gera tákn íslenska hestsins hágengan töltara? Áherslan á þessari táknrænu birtingu hestsins er orðin svo ríkjandi að hún er farin að hafa mikil áhirf á heilsu og heilbrigði hestsins. Rannsókn Sigríðar Björnsdóttur sýnir að það er mjög algengt að keppnishestar séu með sár í munni og geti það verið mjög alvarlegt.

Að halda uppi þessari þröngu ímynd alþjóðlega töltarans skapar hættu á að missa dýrmæta eiginleika Íslenska hestsins sem hefur verið að þróast í yfir 1100 ár. Aðal einkenni íslenska hestsins sem eru mjög áberandi, ásamt öðrum, eru einfaldleiki og vinsemd, kraftur og úthald. Með tilliti til stærðar hestsins er hann einstaklega sterkur og ber vel saman við aðrar tegundir. Í þolreið þvert yfir Bandaríkin árið 1976 skipaði íslenski hesturinn fyrsta sæti ásamt Arabísku reiðhestunum. Góðir eiginleikar hans eru meðal annars að hann er fjörugur, glaðlegur, viljugur, fótviss og er með nokkrar gangtegundir. Hann hefur fjölda marga liti og í raun er hægt að finna allir hesta liti sem vitað er um hjá Íslenska hestinum, nema þrjá...]

Big image

Product or being? - original text in English

The image of the Icelandic horse has changed hugely in the last 20 years and people are not in agreement on the objectives. Many articles have been written by professionals and laymen alike on where the breeding and promotion of the Icelandic horse are headed. Among the points made is that horsemen are people of different origins. They are divided into two groups that seek a lifestyle based on different premises. On the one hand is the group that enrols in competitions and shows and on the other hand those who ride as a pastime and emphasise the enjoyment of being outdoors and their pleasure in being in the company of horses. Both groups are important. The question has become whether Icelandic horsemanship has become divided into these two groups, each headed in its own direction.

Many Icelandic horsemen and lovers of the Icelandic horse are worried about the

over-emphasis that is placed on competition. A specific form and appearance can be a factor in making the Icelandic stock too much alike. What is the model that is looked for and what influence will make the symbol of the Icelandic horse a high-stepping toelter horse? The emphasis on this symbolic appearance has even become so dominant that it has affected the well-being and health of the horse. Research by Dr Sigriður Björnsdóttir even shows that sores in the mouths of horses used for competition are common and often serious.

Constructing this narrow image of the international competitive toelter horse creates the danger of losing the valuable abilities of the Icelandic horse that had developed over 1100 years. The main characteristics of the Icelandic horse that make it in demand are, among others, its frugality and friendliness, vigour and endurance. Considering its size it is unbelievably strong and compares well with other horse breeds. In an endurance ride over the breadth of the USA in 1976 the Icelandic horse ended in the first row along with Arabian riding horses. Its good qualities also include that it is sprightly, cheerful, willing, sure-footed and has several gaits. It has coats of different colours, in fact all the known horse colours except three can be found in Icelandic horse stocks…]

Link: http://skemman.is/stream/get/1946/19227/44637/1/Product_or_Being__ma-design-lhi.pdf

Product or being? - why I chose it

I chose to translate this text for couple of reasons. First because I was interested in the subject. I wanted to read more about it and therefor I thought it would be easier/more fun for me to translate it. Second, because it had a couple of technical/medical words, so I thought it would challenge me and I would learn more from it, which I did. It taught me more vocabulary as well as understanding. At first I translated it word from word. When I had translated every single word I started working on the whole text. I shortened some sentences and made some longer. I also switched some words for other and made sure the text was in the right perspective/context.

Könnun á notkun hlaupabretta fyrir hesta á Íslandi - translation from Icelandic to English

A trainingtest that is proceeded on a treadmill inside a research laboratory has it’s benefits. It makes it possible to standardise it and therefore to perform the exact same training exactly the same way, facing the same conditions. It is also possible to control the intensity of the training, speed and how long the training lasts, in addition to controlling ambient temperature and the humidity. In colder and drier countries it is a possibility to perform a research at a higher temperature and humidity, if the research laboratory offers it. By doing this training inside and on a treadmill you can block all extrinsic stimulus, i.e. all noise or other horses running around, while the training is proceeded. This is not possible if the training takes place out side. Furthermore it is possible to monitor blood pressure, muscle action, breathing, blood test, test the impact that the riders weight has on the horse and also get information about the heart, blood, breathing, and muscles with a short interspace.

The possibility to standardise the training test is very important. It makes it possible to do the exact same test again, and therefore it is easier to check the horses physical condition. It gives the opportunity to monitor if there has been any improvement, i.e. between training seasons or months, as well as it is doable to do a comparison from day to day between horses. Likewise it offers many possibilities to make measurements as a standardised test makes the monitoring procedure easier for many tests, or even makes them possible.

Könnun á notkun hlaupabretta fyrir hesta á Íslandi - original text in Icelandic

Þjálfunarpróf sem fer fram á hlaupabretti (yfirleitt háharðabretti) inni á rannsóknarstofu hefur þá kosti að hægt er að staðla það og þar af leiðandi framkvæma oftar alveg nákvæmlega eins, við nákvæmlega sömu aðstæður (Sloet og Clayton, 1999). Hægt er að stjórna nákvæmlega þjálfunarálagi (Clayton, 1991), hraða og tímalengd auk þess sem mögulegt er að halda umhverfishitastigi og rakastigi stöðugu. Ef rannsóknastofan og tækjabúnaður hennar býður upp á, er möguleiki í löndum þar sem hita- og rakastig er alla jafna lágt, að framkvæma rannsókn við hátt hita- og rakastig. Hægt er að útiloka utanaðkomandi áreiti líkt og t.d. hávaða og/eða aðra hesta að hlaupa í næsta nágrenni, en það er ekki hægt við mælingar úti á velli. Auðvelt er að gera mælingar á hestinum bæði fyrir, eftir og meðan á þjálfun stendur. Hægt er t.a.m. að mæla hjartsláttartíðni, vöðvavirkni, öndun, taka blóðsýni, kanna áhrif þyngdar knapans á hestinn (Pösö, Hyyppä og Geor, 2008) og fá upplýsingar með stuttu millibili sem

Sá eiginleiki að hægt sé að staðla þjálfunarprófið er mjög mikilvægur. Gerir það að verkum að hægt er að endurtaka þjálfunarprófið hvenær sem er, við nákvæmlega sömu skilyrði og er þar af leiðandi mjög góð leið til að fylgjast með í hvaða ásigkomulagi hesturinn er líkamlega (Rose og Hodgson, 1994a). Þá gefur þetta tækifæri á því að fylgjast með hvort einhverjar framfarir hafa orðið hjá hestinum t.d. á milli þjálfunartímabila eða mánaða (Clayton, 1991), auk þess sem hægt er að gera samanburð frá degi til dags eða milli hesta (Pösö, Hyyppä og Geor, 2008). Einnig býður þetta upp á aukna möguleika í mælingum en staðlað próf auðveldar framkvæmd nokkurra mælinga eða gerir þær jafnvel mögulegar (Sloet og Clayton, 1999).


Link: http://skemman.is/stream/get/1946/13298/31919/1/BS_ritger%C3%B0_Ragnhildur_Anna_Ragnarsd%C3%B3ttir.pdf

Könnun á notkun hlaupabretta fyrir hesta á Íslandi - why I chose it

I chose to translate this text because I wanted to learn more about using treadmills for horses. I have not read a lot about this subject so I thought it would be interesting and informative to translate it. It also taught me some medical words which is very helpful.

For more wonder, rewild the world - summary

This ted talk is about rewilding the world, and what effect humans have on nature. George Manbiot talks about how couple of wolfs can change a whole park. They start a revolution, until the park is completely different from how it used to be. If humans would take a step back, and let nature go it's way, our world would change dramatically for the better. He says a wilder world, is a better world.

For more wonder, rewild the world - why I chose it

I chose this ted talk because the title caught my eye. I was searching through the animal section when I saw this video and clicked on it right away. I read the description and thought I might learn a couple of things from it as well. I'm really glad I saw this video, because it was very interesting.

Moral behavior in animals - summary

Moral behaviour in animals is a lecture told by Frans de Waal. He talks about couple of researches he has done, regarding moral behaviour in animals. He has tested elephants fx on co-operation, to see if they understand that they have to work together to get rewarded. He also talks about how some animals tend to have qualities that humans thought they only had. Like caring for the welfare of others. In his researches we can see that some animals care for the welfare of others, like humans do. This talk is really interesting and shows how much smarter animals are then we really think they are.

Moral behaviour in animals - why I chose it

First of all, the title really got to me. I found it interesting so I read the description, like you do if you see something interesting. When I had read about half of the description I knew I wanted to watch the video. I have always had an interest in animals, how they think, where they live and just everything about them. It has always surpriced me, I guess, to see how smart some animals are. They are so much more intelligent then I thought they were, which is amazing. I thought this Ted talk was brilliant, and I loved seeing the videos of the animals doing these different test, so you can really see for your self what Frans is talking about.

The fight to end rare-animal trafficking in Brazil - summary

This Ted talk is about stoping rare-animal trafficking in Brazil. Juliana Machado Ferreira tells this lecture and is very informative and convincing. Her main argument is that after the wild animals are seized from the smugglers, what happens then? Most people think that after they are seized they live happily ever after, but thats not the case. Like Juliana says, the biggest problem is after they are seized. The animals go to a place which is not better in any way then when they were with the smugglers. Only few of these animals go to rehabilitation centres where they can actually get better, learn to fly, and survive in nature. After that is were many people don't agree. Should they be released in to nature, or not? Juliana says that if they are in a good enough condition and do not harm the nature/their species, they should be released. This is a world wide problem that everybody should look into.

The fight to end rare-animal trafficking in Brazil - why I chose it

I chose this Ted talk because I think that animal trafficking is a very big problem that everybody should look into, not only in Brazil but everywhere. I think it is really important to try to learn as much as possible about animal trafficking to know what you can do to end it, or what you shouldn't do. This Ted talk taught me a lot about what happens after the animals are seized. Now I am more aware of the problem, which I think is a good thing.

Interview with Páll Bragi Hólmarsson

Páll Bragi is a professional horse trainer and breeder. He and his wife Hugrún own a horse farm called Austurkot. They sell, train and breed horses and they have also held some teaching lectures for other people, both in Iceland and outside of Iceland. Páll's normal day usually revolves around training horses and running their business. They breed horses and train on a daily basis. His favorite type of competition is five-gate competition because he loves riding pace. Before competition he likes to mix the training by doing dressage, limbering exercises, strengthening exercises and technical exercises. He has always been interested in horses but never thought he would be so successfull as he is. I asked him for one advise, something he thinks everybody should know about horsemanship, and his answer was that the horse is not a tool for humans to use. We have to work together with the horse. Riding and training are group work between the rider and the horse.

Páll is a very successfull rider and I wish him all the best.

Big image

Interview with Páll Bragi - why I chose him

I chose Páll because I really look up to him as a professional trainer and breeder. He has accomplished many great things and won quite some trophies and rewards. I'm really interested to see how a professional horse trainer and breeder like him goes about his day, what he does and how he does it. My father also knows Páll a little bit and we have bought a horse from him, so I already new who he was and a little about him. But I mainly chose him because I wanted to know more about his work and maybe get some great advise, like I did.

Interview with Páll - questions

1. What is your daily routine at work?

2. What is most fun about your job?

3. How do you train your horse for a competition? Do you use a surten type of training?

4. If someone who was new to horsemanship asked you for advise, what would you tell him? (something you think that everybody should know, about training/riding/caretaking etc.)

5. What is you favorite type of competition? Why?

6. Have you always wanted to be a professional rider/trainer/breeder?

Big image