Geleceğime İlk Adım: Stajım

ETWINNING PROJESİ

BU PROJE

Yoğunlaştırılmış eğitim uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde işletmelerde beceri eğitimi (staj) yapan öğrencilerin stajı alışmaları, iyi bir staj dönemi geçirmelerini ve geleceğini planlamasına yöneliktir.

Proje Hakkında

Proje Hakkında

  • Proje Hakkında


Yoğunlaştırılmış eğitim uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde işletmelerde beceri eğitimi (staj) yapan öğrencilerin stajı çalışmaları, iyi bir staj dönemi geçirmelerini ve geleceğini planlamasına yöneliktir.

  • HEDEFLER

Öğrencilerimizin gelecek kaygılarını azaltmak
Kendini tanıma becerisi kazandırmak
Alanlarına uygun meslek gruplarını öğrenmek
İletişim ve araştırma becerilerini geliştirmek
Teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirmek

Kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak

Kendini tanıma becerisi kazandırmak

Meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Alanlarına uygun meslek gruplarını öğrenmek

  • BEKLENEN SONUÇLAR

Proje sonunda değerlerine sahip çıkan, iş etiğine uyan, ast-üst ilişkilerini öğrenmiş, karşılaştığı problemleri çözebilen, araştırma yapmasını bilen, web2 araçlarını kullanabilen, iş sağlığı ve güvenliğinin farkında olan bireyler olması planlanmaktadır.

Meslek tanıtım e-kitap hazırlama

İlk Öğretmenler Toplantısı

Big picture
Big picture

PROJE ORTAKLARIMIZ

Big picture

ÖĞRENCİLERİMİZ

Big picture
Big picture
Big picture
Big picture

VELİ İZİN DİLEKÇELERİ

Big picture