הרעש בכיתה ח' ראשונה

עמית המורה

חלגך/לגח/ך'לגח

הרעש בכיתה הוא בלתי נסבל 'ןקם1פםקן1פםקן1פם'ןפ/גחךלחךלחך'לכחף/'קלךכח/'ךקלכחך'לחך'לקחך'קלחכך'לקחך'לחכך'לחכך'קלכחך'לכ']פכ9'פכ9
Big image
עדן בן זקן - תאמין לי