MiljøHov

Bli kjent-dag og ny signering av Manifest mot mobbing

Bli kjent-dag torsdag 29.august

Hvert skoleår starter mange nye elever opp på Hov ungdomsskole. Nye 8.klassinger, nye elever i Velkomstklassen, nye elever på Forsterket enhet og elever på alle trinn som nettopp har flyttet til vårt område. Alle elever skal oppleve skolen som et trygt og godt sted å være, skolen blir det når vi alle kjenner hverandre.Skolens elevråd utarbeidet våren 2013 en detaljert plan for en skoledag med ulike bli kjent-aktiviteter som vi nå gjennomfører den 29/8-13. Elevene vil bli gruppert på tvers av klasser og trinn for å bli kjent med flere elever på skolen og vil bli loset gjennom dagen av gruppeledere fra 10.trinn. Lærerne er selvfølgelig også med.

Vi anbefaler gymtøy denne dagen, da noen av aktivitetene er av fysisk karakter. I matfri blir det pølsegrilling!