תרנגול

מציג: סמואל

תרנגול

הוא עוף מבוית, הנפוץ ביותר מבין בעלי־החיים המבויתים ומבין כלל העופות על-פני כדור הארץ. מספר התרנגולים שנשחטו לצורכי מזון בשנת 2009 מוערך בכ-52 מיליארד‏[

תרנגולים מוחזקים על ידי האדם לצורך הפקת בשר ביצים ונוצות לצורך עריכת קרב תרנגולים ולעתים גם כחיות מחמד.

תרנגול זכר הוא העוף הלאומי של צרפת.

פיליפינים- קריאת הגבר קוקוריקו- תרנגולים לקרבות תרנגולים Crow
Big image